Gé Lieshout

Gé Lieshout
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 51805504
ge.lieshout@lwa.amsterdam
 

Gé heeft als advocaat naast het arbeidsconflictenrecht veel ervaring met samenwerkingsvormen waaraan geen “gewone” arbeidsovereenkomst ten grondslag ligt. Denk daarbij aan de statutair directeur, maar ook samenwerking tussen personen die tevens aandeelhouder van dezelfde onderneming zijn en samenwerkingsverbanden zoals maatschappen en joint ventures in de zorgsector. Dat vraagt om een goede vastlegging van de afspraken in een samenwerkingsovereenkomst of in een aandeelhoudersovereenkomst. “Dat begint allemaal met het goed in kaart brengen van wat je werkelijk van elkaar wilt. Daarmee kun je veel conflicten voorkomen”.  

Daarnaast is Gé vanwege zijn fiscale achtergrond expert op het gebied van het voorkomen of beperken van fiscale en sociaalrechtelijke aansprakelijkheidsrisico´s bij het uitbesteden van werkzaamheden door het inschakelen van zzp´ers en arbeidskrachten van derden. Gé kan u bijstaan om onverhoopte aansprakelijkstellingen aan te vechten. Hetzelfde geldt bij geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds en cao gerelateerde regelingen en heffingen.
 

Aanbevelingen

Lidmaatschappen

 

 

Publicaties van Gé:
 

 

Gé in het nieuws: