Peter Lindenbergh

Peter Lindenbergh
Weesperstraat 61
1018 VN Amsterdam
T 020 7232261
M 06 10966574
peter.lindenbergh@lwa.amsterdam
 

Na een eerdere loop­baan als advo­caat (1981) heeft Peter zijn erva­ring opge­bouwd als HR Manager (1989) bij een aantal toon­aan­gevende inter­natio­nale bedrij­ven, laatste­lijk Ahold. Daar was hij als Sr. Director verant­woor­delijk voor onder meer de relatie met de vak­organi­saties en de mede­zeggen­schap. Hij ope­reert op het snijvlak van arbeids­recht en arbeids­ver­hou­dingen (labor rela­tions) en is een ervaren onder­hande­laar.

Peter heeft veel CAO's en Sociale Plannen afge­sloten. Vanuit HR heeft hij vele fusies en over­names bege­leid en onder­steund en daarbij menig due dili­gence project aange­stuurd. Hij houdt van complexe vraag­stukken en is tevens pensioen­fonds­be­stuurder.

 

 

Publicaties van Peter: