Bestuurders & Commissarissen

Lieshout Westerhout Advocaten adviseert en/of procedeert in de relatie van werkgevers met bestuurders en commissarissen onder andere op de volgende punten:

 • Beloning bestuurders en commissarissen
 • Benoeming, ontslag en decharge statutair directeuren
 • Beloningssystemen en –regelgeving
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Boardconsulting
 • Claw back
 • Compliance
 • Corporate governance
 • Due diligence
 • Golden parachute
 • Wet normering topinkomens