Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Twee hoge boetes voor overtreding regels minimumloon

Twee hoge boetes voor overtreding regels minimumloon

Uitzendbureau

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon maken of zij voldoende loon en vakantiebijslag hebben ontvangen voor de door hen gewerkte uren.

De 68 werknemers werkten in de periode van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2014 enige tijd als productiemedewerker bij 1 inlener. Het onderzoek van de Inspectie SZW is begin 2015 begonnen. Vorige week heeft het uitzendbureau de definitieve beschikking ontvangen waarin staat dat zij een boete heeft gekregen van € 578.000.

Vanwege het ontbreken van de juiste gegevens kan de Inspectie geen nabetaling afdwingen. Tegen de opgelegde boete kan het bedrijf nog in bezwaar en beroep.

Schoonmaakbedrijf

Twee weken eerder legde de Inspectie aan een schoonmaakbedrijf uit Amstelveen een boete op van € 230.000 wegens overtreding van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. De boete wordt opgelegd, omdat het schoonmaakbedrijf de door 22 werknemers gewerkte uren niet inzichtelijk kon maken, waardoor niet kon worden vastgesteld of zij voldoende loon en vakantiebijslag ontvingen. Voor de Inspectie staat vast dat de geregistreerde en betaalde uren niet overeen komen met de feitelijk gewerkte uren.

In 2015 komen bij de Inspectie SZW meldingen binnen van schoonmakers die in een hotel werken in Rotterdam en dat zij niet alle gewerkte uren uitbetaald zouden krijgen door het schoonmaakbedrijf. Naar aanleiding van de klachten start de Inspectie een onderzoek. Een arbeidsintensief en complex onderzoek werd gestart met als resultaat de boete van € 230.000 die het nu heeft gekregen.

De werknemers zouden volgens hun arbeidsovereenkomst per uur worden betaald. De normtijd voor het schoonmaken van een kamer werd door het schoonmaakbedrijf bepaald op 10 tot 12 minuten voor een kamer waar de gast nog een avond verbleef en 20 minuten voor een kamer van een vertrekkende gast.

Als de werknemer de normtijd overschreed, dus bijvoorbeeld 5 ‘blijvende’ kamers niet in 1 uur kon schoonmaken maar daar anderhalf uur voor nodig had, kreeg hij toch maar voor 1 uur betaald. De Inspectie SZW constateerde verder dat wachttijden niet werden uitbetaald, net als de tijd die het kost om de linnenkar te vullen, stofzuigen van het gangetje voor de hotelkamers en bijplaatsen van extra bedden.

De Inspectie SZW heeft een boete opgelegd voor het feit dat de werkgever niet de juiste gegevens kon tonen op grond waarvan het wettelijk minimumloon kan worden vastgesteld. De Inspectie kon dan ook geen nabetaling afdwingen. Tegen de opgelegde boete kan het bedrijf nog in bezwaar en beroep.

Bron: Rijksoverheid 15 maart 2017 en 1 maart 2017

Related Posts

Leave a Reply