Vrijblijvend gesprek
020-7232261

De Wet normering topinkomens (WNT) in 2019

De Wet normering topinkomens (WNT) in 2019

De wet normering topinkomens is op 1 januari 2013 in werking getreden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Voor onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden andere sectorale normen.

Hoogte bezoldigingsmaximum in de (semi) publieke sector

Het bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks herzien of opnieuw vastgesteld. Het algemeen bezoldigingsmaximum van de WNT is voor 2019 vastgesteld op € 194.000,-. Dit bedrag is gelijk aan 100% van een jaarsalaris van een minister bij een fulltime dienstverband. Bij inwerkingtreding van de WNT in 2013 bedroeg het bezoldigingsmaximum nog 130 % van een ministerssalaris. 

Bezoldigingsmaximum in de overige sectoren 

Voor onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, zorgverzekeraars  en organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking en cultuur gelden in 2019 opnieuw secotrale bezoldigingsmaxima. Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is een overzicht te downloaden met het overzicht van de verschillende in 2019 van toepassing zijnde maxima (klik hier). 

Related Posts

Leave a Reply