Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Overzicht wijzigingen in 2023

Overzicht wijzigingen in 2023

Het nieuwe jaar is inmiddels aangebroken! Dit betekent dat er weer enkele wetswijzigingen zijn doorgevoerd. Hieronder volgt een kort overzicht van belangrijke wijzigingen. 

Stijging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt in 2023 van 66 jaar en zeven maanden naar 66 jaar en tien maanden.

Verplichting bijhouden CO2-uitstoot werknemers

Grote werkgevers (meer dan 100 werknemers) moeten waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 de CO2-uitstoot van hun werknemers gaan bijhouden en hierover op anonieme basis jaarlijks rapporteren aan de overheid. Dat is een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de reductie van CO2-uitstoot.

Verhoging wettelijk minimumloon

Het minimumloon wordt per 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd. Dit vanwege de uitzonderlijk hoge inflatie. Uitkeringen die gekoppeld zijn aan het minimumloon gaan hierdoor ook mee omhoog. Zie voor een uitgebreid artikel over de verhoging van het minimumloon het artikel van Thijs Muffels.

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt in 2023 naar alle waarschijnlijkheid verhoogd van maximaal € 2,- per dag naar € 2,15 per dag.

Verhoging maximum transitievergoeding

De maximale wettelijke transitievergoeding in 2023 bedraagt € 89.000,- (ten opzichte van € 86.000,- in 2022) of maximaal één jaarsalaris wanneer dit hoger is dan het nieuwe wettelijke maximum van € 89.000,-.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste kilometervergoeding voor reiskosten wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Naar verwachting wordt de vergoeding per 1 januari 2024 verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

Werkkostenregeling

De vrije ruimte in de Werkkostenregeling gaat in 2023 (opnieuw) tijdelijk omhoog, van 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000,- naar 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000,-. Werkgevers hebben hierdoor dus meer ruimte om onbelaste vergoedingen aan werknemers te verstrekken zonder daar belasting over te moeten betalen.

Heb je vragen over bovenstaande? Neem dan gerust contact op.

Related Posts

Leave a Reply