Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Versturen van hartjes emoticon reden voor ontslag?

Versturen van hartjes emoticon reden voor ontslag?

In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam oordeelt de kantonrechter over grensoverschrijdend gedrag van de hoogste manager van de Primark te Amsterdam. Aan de orde komt onder andere of het sturen van emoticons met hartjes een seksuele connotatie heeft.

Casus

Primark hanteert een beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. Dit beleid is vastgelegd in het Personeelshandboek en binnen Primark bestaat de mogelijkheid om klachten over ongewenst gedrag door de klachtencommissie van Primark te laten behandelen. Begin juli 2022 zijn binnen een kort tijdbestek verschillende meldingen gedaan over de manager, die betrekking hebben op mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het gaat onder meer om het versturen van Whatsapp-berichten met hartjes (emoticons), het aanraken van een blouse van een vrouwelijke collega en het uiten van bepaalde opmerkingen bij het bekijken van een vakantiefoto. Primark heeft ervoor gekozen om een extern bureau onderzoek te laten doen naar deze gedragingen. Bij de kantonrechter verzoekt Primark ontbinding van de arbeidsovereenkomst primair omdat er sprake zou zijn van verwijtbaar handelen en subsidiair omdat er sprake zou zijn van een verstoorde arbeidsverhouding.

Oordeel kantonrechter

Whatsapp-berichten met hartjes

Bij de weging of de verstuurde berichten ontslag rechtvaardigen, worden naar het oordeel van de kantonrechter een aantal omstandigheden in aanmerking genomen. Het gaat om een paar berichten van een aantal jaar geleden. Er is geen grond om aan te nemen dat sprake is van een werknemer die voortdurend de grenzen van het betamelijke opzoekt. De kantonrechter overweegt wel dat “van een leidinggevende mag worden verwacht dat hij dit begrijpt en zich dus van dergelijke berichtgeving onthoudt“.

Aanraken blouse

Het voorval met betrekking tot het aanraken van de kleding van een collega wordt door werknemer betwist. De kantonrechter is van oordeel dat zelfs als hij dat gedaan zou hebben dat niet onbehoorlijk is. Ze werken in een kledingbedrijf en hebben allemaal een connectie met kleding. Als dit als incident heeft plaatsgevonden, is dat niet grensoverschrijdend en kan dit incident niet worden gekwalificeerd als ernstig verwijtbaar handelen.

Vakantiefoto

Ten aanzien van de door werknemer geplaatste opmerking bij een foto, kan naar het oordeel van de kantonrechter niet worden aangenomen dat dit een opmerking met een seksuele ondertoon was. Maar zelfs als zijn opmerking een pikante lading zou hebben, kan deze enkele opmerking geen reden geven voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

Aldus wordt het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Conclusie

Uit deze zaak blijkt dat ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij vermeend grensoverschrijdend gedrag niet zomaar wordt toegewezen. Daarnaast leert deze zaak ons dat bij zaken over grensoverschrijdend gedrag de positie van werknemer van belang is. Volgens de kantonrechter dient een leidinggevende zich namelijk te beseffen dat bepaalde uitlatingen dubbelzinnig kunnen zijn – zeker als het man-vrouw in ondergeschiktheid betreft. Van een leidinggevende mag dus eerder verwacht worden dat deze zich van dergelijke berichtgeving onthoudt.

Related Posts

Leave a Reply