Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd

Op 1 juni 2021 is de Werkwijzer Poortwachter geactualiseerd.

Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter helpt bedrijfsartsen, werkgevers, re-integratiebedrijven en arbodiensten in begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. De wijzigingen in de Werkwijzer Poortwachter hebben te maken met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vanaf 1 januari 2020. De re-integratieverplichtingen van de payrollwerkgever zijn bijvoorbeeld gewijzigd. 

‘Quick Start’ voor werkgever

Om de werkgever te ondersteunen in de stappen die een werkgever moet zetten bij de re-integratie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer en om de werkgever te wijzen op zijn verantwoordelijkheden, is in juni vorig jaar het Quick Startdocument gepubliceerd. Dit document is een aanvulling op de Werkwijzer Poortwachter, specifiek gericht op de werkgever. Heeft u als werkgever te maken met een zieke of arbeidsongeschikte werknemer? Dan raad ik u aan om hier even naar te kijken! 

Aanvullende vragen over de Werkwijzer Poortwachter en of de Quick Start? Neem dan contact op met mij.

Related Posts

Leave a Reply