Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Ontwerpadvies van de SER: panklaar

Ontwerpadvies van de SER: panklaar

Gisteren was het Ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad panklaar. Een advies voor de arbeidsmarkt gedragen door werkgevers- en werknemersorganisaties. De titel van het advies luidt: “Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving.”. In het advies is een aantal streucturele problemen verwerkt welke door de coranocrisis zijn uitvergroot.

Vandaag voor U van LWA (Lieshout Westerhout Advocaten) al een kort overzicht van een paar belangrijke punten uit het ontwerpadvies. Dan kunt u daar alvast rekening mee houden bij de personeelsplanning voor de nabije toekomst:

  • Tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden gereguleerd.
  • Flexwerk-constructies worden beperkt.
  • Oproep- (inclusief nuluren-)contracten worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten met ten minste een kwartaalurennorm.
  • Arbeidsduur van werknemers kan (tijdelijk) eenzijdig worden verlaagd met maximaal 20% bij bedrijfseconomische omstandigheden.
  • Beperkingen van maximale termijnen bij uitzendwerk.
  • Arbeidsovereenkomsten bij dreigend ontslag kunnen met wederzijds goedvinden worden beëindigd met inbegrip van een van-werk-naar-werk-route, zonder het betaalbaar stellen van de transitievergoeding.
  • ZZP: Zelfstandigenaftrek komt te vervallen en er komt een rechtsvermoeden van werknemerschap bij een tarief onder het maximumdagloon (EUR 30 á 35 per uur). Als werkende meent dat hij/zij werknemer is, is het aan de opdrachtgever (bij de rechter) te bewijzen dat dit niet het geval is.

Tevens hierbij een link naar het volledige advies: link

Related Posts

Leave a Reply