(centrale) Ondernemingsraden en groepsondernemingsraden

 

LW Artikelen over ondernemingsraden, groepsondernemingsraden en centrale ondernemingsraden:

- Hoe begin ik een ondernemingsraad?

Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemingsraad altijd bindend?

Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend?

Verandering van de pensioenregeling: vergeet de Ondernemingsraad niet!

Complexe medezeggenschap in internationaal concern

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap