Collectief ontslagrecht

Het collectief ontslagrecht in is een subonderdeel van het collectief arbeidsrecht. Het collectieve arbeidsrecht geeft de instituties en de procedureregels, de regels voor het spel, dat het individuele arbeidsrecht en het individuele ontslagrecht moet voortbrengen.

De instituties en procedureregels kunnen worden onderverdeeld in  vier gebieden: het vakverenigingsrecht, het cao-recht, het stakingsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tussen deze vier gebieden van het collectieve arbeidsrecht zit een nauwe samenhang. Ook in het collectieve ontslagrecht spelen deze (rechts-)gebieden een rol.

Collectief ontslag

De wetgever heeft aan de vakbonden specifieke rechten toebedeeld op het gebied van collectief ontslag met de Wet melding collectief ontslag (klik hier om naar de WMCO te gaan). Deze wet schrijft een speciale procedure voor ingeval er sprake is van een massaontslag.

Van collectief ontslag is sprake wanneer twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden in één werkgebied om economische redenen hun baan kwijtraken.

Wanneer een werkgever een collectief ontslag van ziens is, moet hij dit meedelen aan de betrokken vakbonden en de UWV-vestiging. Dit betekent dat de werkgever daadwerkelijk de vakorganisaties moet raadplegen over de mogelijkheden om  collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen en over de mogelijkheid de gevolgen ervan te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen, in het bijzonder om bij te dragen tot herplaatsing of omscholing van de ontslagen werknemers.  

Tijdens de raadplegingsperiode wordt vaak onderhandeld over een sociaal plan. Door de Wet Werk en Zekerheid uit 2015 zijn de vakbonden in een betere positie voor deze onderhandelingen gebracht. De Wwz geeft de vakbonden de mogelijkheid om samen met de werkgevers eigen criteria en normen in ontslagzaken in de plaats te stellen van de wettelijke normen. Maar het is geen wettelijke verplichting om te onderhandelen over een sociaal plan. Ook staat er niet in de wet wat er in een dergelijk sociaal plan moet komen.  

Vakbonden hebben bovendien geen alleenrecht met betrekking tot het sociaal plan. Het is ook denkbaar dat een ondernemingsraad met de ondernemer over een sociaal plan wil onderhandelen. Uit onze ervaring blijkt dat dit hooguit gebruikelijk is in onderneming waar de vakbonden niet geslaagd zijn in de onderhandelingen.

Hulp bij collectief ontslag

Lieshout Westerhout Advocaten begeleidt collectieve ontslagen. In het geval van een collectief ontslag, bijvoorbeeld wegens reorganisatie, stuurt Lieshout Westerhout Advocaten het gehele traject aan vanaf het raadplegen van de vakorganisaties tot en met de uiteindelijke opzegging van de arbeidsovereenkomsten.

Professioneel advies

Uiteraard zijn de advocaten bij Lieshout Westerhout Advocaten uitermate geschikt om u te helpen met lastige vraagstukken rondom collectief ontslag (en meer). Zo weet u zeker dat uw onderneming volledig volgens de wet functioneert. Bent u dus op zoek naar een ervaren advocaat? Neem dan contact op met een van onze experts.