Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Aanhoudende Coronaklachten? Werknemer moet zich ziek melden!

Aanhoudende Coronaklachten? Werknemer moet zich ziek melden!

Als een werknemer de RIVM-richtlijnen volgt en langere tijd thuis zit…Wat kan de werkgever dan doen? In de eerste weken van de lockdown was er tamelijk veel onduidelijkheid over de wijze waarop een werkgever moet omgaan met een werknemer die langdurige verkoudheidsklachten heeft.

Inmiddels (b)lijkt het zo te zijn dat de werkgever de werknemer bij aanhoudende verkoudheidsklachten mag verzoeken zich ziek te melden, ook in het geval de werknemer stelt dat hij niet ziek is maar de RIVM-richtlijnen volgt. Zo oordeelde de rechtbank Den Haag begin november 2021.

Dat geldt zeker in geval een neusverkoudheid langere tijd aanhoudt, zelfs langer dan zes weken, met als gevolg dat de werknemer de overeengekomen arbeid niet heeft kunnen verrichten. In dat geval komt een ziekmelding van de werknemer in beeld, zeker in het geval de werkgever daar meerdere keren om heeft verzocht.

Terecht lijkt mij. Immers, als de werknemer zich niet ziek meldt, kan de werkgever ook geen controle uitoefenen, bijvoorbeeld door de inzet van een bedrijfsarts. Dit om objectief te laten vaststellen of een werknemer nu wel of niet in staat is om zijn werkzaamheden uit te voeren.

Meldt een werknemer zich onder deze omstandigheden niet (of later dan in redelijkheid verwacht mag worden) ziek, dan kan het salaris van de werknemer alsnog worden gekort en/of worden bijgesteld naar het overeengekomen lagere percentage tijdens ziekte.

Auteur: Thijs Muffels 

Related Posts

Leave a Reply