Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint

Een relatiebeding geldt in beginsel “slechts” tussen werkgever en werknemer. Maar een werkgever die denkt dat hij zonder risico een werknemer met een relatiebeding in dienst kan nemen, kan van een koude kermis thuiskomen, zo blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant (ECLI:NL:RBOBR:2017:6170).

Casus

In deze zaak had de nieuwe werkgever een Systeem- en netwerkbeheerder afgetroggeld van een ICT-bedrijf. Hierdoor raakte het ICT-bedrijf zowel de nieuwe werkgever als klant als een gekwalificeerde werknemer in een voor ICT-bedrijven krappe arbeidsmarkt kwijt. Bovendien kon de nieuwe werkgever zo veel makkelijker dan bij een reguliere sollicitatieprocedure het geval zou zijn geweest een gekwalificeerde werknemer in dienst nemen. Overigens hadden de nieuwe werkgever en het ICT-bedrijf voor de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer al gesproken over een eventuele overstap door de werknemer. Tijdens deze gesprekken had het ICT-bedrijf duidelijk kenbaar gemaakt dat zij werknemer aan het relatiebeding zou houden. Desondanks is werknemer kort daarna in dienst getreden bij de nieuwe werkgever. Het ICT-bedrijf eiste daarop in kort geding een verbod. De vordering tegen de werknemer werd gebaseerd op overtreding van het relatiebeding en tegen de nieuwe werkgever op onrechtmatige daad omdat de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst was aangegaan terwijl hij wist dat de werknemer aan een relatiebeding was gebonden.

Oordeel

De Rechtbank wees het tegen de werknemer geëiste verbod om de komende 10 maanden werkzaamheden voor de nieuwe werkgever te verrichten toe en zowel de werknemer als de nieuwe werkgever werden tot betaling van dwangsommen van € 1.000 per dag veroordeeld in geval werknemer toch werkzaamheden zou verrichten voor de nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever was dus makkelijker dan bij een reguliere sollicitatieprocedure het geval zou zijn geweest aan een gekwalificeerde Systeem- en netwerkbeheerder gekomen, maar de nieuwe werkgever mag deze werknemer de komende 10 maanden wel loon betalen maar niet tewerkstellen.

Author:  Bas Westerhout

 

Related Posts

Leave a Reply