Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Stakingsverbod grondpersoneel KLM

Stakingsverbod grondpersoneel KLM

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 26 augustus 2016 opnieuw bepaald dat het grondpersoneel van KLM niet mag staken tot 5 september 2016. Dit nadat de rechtbank in eerste aanleg KLM eerder (bij wege van voorlopige voorziening) in het gelijk had gesteld.

Grondrecht

Het stakingsrecht is een grondrecht dat verankerd ligt in het Europees Sociaal Handvest. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden mag het stakingsrecht worden beperkt. Het enkele feit dat bedrijven schade leiden als gevolg van een staking is daarvoor niet voldoende. Het lijden van schade is immers nou juist inherent aan staking. In 2015 heeft de Hoge Raad het stakingsrecht verder verruimd. Slechts in het geval beperkingen op het stakingsrecht maatschappelijk gezien dringend noodzakelijk zijn, kunnen stakingen worden verboden. Vanwege het feit dat het uitzonderlijk is dat collectieve acties worden verboden door de rechter, zijn deze uitspraken opmerkelijk.

Opmerkelijke uitspraken 

Het Gerechtshof in Amsterdam oordeelde (net als de rechtbank Noord-Holland) dat het belang van Schiphol en KLM zwaarder weegt dan dat van het grondpersoneel van KLM. De voorgenomen acties zouden het luchtverkeer op Schiphol gelet op de vakantiedrukte ernstig kunnen ontwrichten, aldus het Gerechtshof. De gevolgen voor KLM, Schiphol alsmede voor duizenden gedupeerden zouden om die reden onaanvaardbaar groot zijn, hetgeen voor het Gerechtshof de doorslag vormde om het eerdere oordeel van de rechtbank in stand te houden.

Author:  Bas Westerhout

Related Posts

Leave a Reply