Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Excessief WhatsApp gebruik kost werknemer geld: schadevergoeding te betalen aan werkgever!

Excessief WhatsApp gebruik kost werknemer geld: schadevergoeding te betalen aan werkgever!

Recent (19 oktober 2016) oordeelde de kantonrechter over excessief gebruik van de bedrijfstelefoon van werkgever door werknemer. De werknemer heeft tussen 7 juli 2014 en 21 januari 2015 tijdens werktijd 1255 whatsappberichten verstuurd met en ontvangen op de mobiele telefoon die hem door de werkgever ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden ter beschikking was gesteld. Overigens was incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden van elektronische communicatiemiddelen wel toegestaan. Het betrof hier echter een grote hoeveelheid whatsappberichten, uitgewisseld met verschillende dames. De betreffende berichten kunnen worden betiteld als liefdesbrieven. En daar zit een psychologisch element aan, waardoor de tijd die daaraan is besteed uit (veel) meer heeft bestaan dan die voor het typen en lezen van die berichten alleen.

Het veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat werkgever daarvan kennis heeft genomen of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van werknemer. Uitgaande van 1255 berichten en een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, acht de kantonrechter de niet-gewerkte tijd c.q. de schade die werkgever heeft geleden op afgerond € 1.500. Deze schade wordt in dit geval verrekend met de loonvordering van werknemer.

Tips voor de praktijk:

  • Controleer – bij een voor zakelijk gebruik ter beschikking gestelde telefoon – de aard en aantal van de door uw werknemers verzonden (whatsapp)berichten;
  • Geef bij excessief gebruik een waarschuwing en vorder of verreken (binnen de grenzen van de wet) de geleden schade;
  • Herhaling van het gedrag van werknemer vastleggen en tevens een laatste waarschuwing geven;
  • Bij herhaling na laatste waarschuwing: mogelijk ontslag op staande voet vanwege het grovelijk veronachtzamen van de verplichtingen die de arbeidsovereenkomst de werknemer oplegt: namelijk gewoon werken.

 

Auteur: Thijs Muffels 

Related Posts

Leave a Reply