Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Het concurrentiebeding in 2023 – Motiveringsplicht verzwaard – Beding ongeldig verklaard?

Het concurrentiebeding in 2023 - Motiveringsplicht verzwaard - Beding ongeldig verklaard?

Een concurrentiebeding bevat doorgaans de verplichting voor een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst zich te onthouden van het verrichten van werkzaamheden bij de concurrent. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een dergelijk beding met de werknemer – zonder dat daarvoor enige motiveringsplicht geldt – overeengekomen worden. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ligt dat anders. Daarvoor geldt zelfs een verzwaarde motiveringsplicht. En deze verzwaarde motiveringsplicht (b)lijkt in 2023 nog zwaarder te worden.  

Het uitvoerig geven van een toelichting op de belangen van werkgever voor het overeenkomen van een concurrentiebeding met daarbij zelfs een toelichting op de functie van de betreffende werknemer is volgens rechtbank Den Haag onvoldoende. De rechtbank is van oordeel dat de toelichting onvoldoende concretiseerde op welke tarieven, processen, middelen, werkwijze, kennis over klantenkring en technologieën van werkgever precies werd gedoeld. Het concurrentiebeding was bovendien niet “op maat” gemaakt.

Het beding had, naar het oordeel van de rechtbank, duidelijk en concreet moeten vermelden welke specifieke kennis en bedrijfsinformatie werknemer in zijn functie van accountmanager binnen de onderneming van werkgever zou (kunnen) opdoen en hoe die kennis en informatie het bedrijfsdebiet van werkgever bij een overstap naar een nieuwe werkgever zou (kunnen) aantasten.

In de optiek van de rechtbank had werkgever niet voldaan aan de verzwaarde motiveringsplicht die geldt voor het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Vernietiging van het beding (“ongeldig verklaring”) zal dan volgens de rechtbank het gevolg zijn. Let als werkgever dus goed op bij de motivering van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Niet alleen concreet met betrekking tot relevante aspecten maar ook specifiek èn op maat voor de functie. 

Auteur: Thijs Muffels

Related Posts

Leave a Reply