LW Actualiteiten

Terug

Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Lieshout Westerhout Advocaten

datum laatste wijziging: 6 april 2020

Hieronder de hoofdpunten van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor u op een rij.

 • Voorwaarde: vanaf 1 maart moet over drie opvolgende maanden gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019;
 • Omzet/omzetverlies wordt bepaald op concernniveau;
 • Indien omzetverlies later in de tijd neerslaat kan worden gekozen voor een ander tijdvak, namelijk van drie aaneengesloten maanden startende 1 april of 1 mei 2020;
 • Gedurende de compensatieperiode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de betreffende werknemer over het subsidietijdvak op de subsidieloonsom gekort;
 • Ontslag anders dan op bedrijfseconomische gronden of anders dan door een aanvraag via het UWV heeft geen invloed op recht op, of hoogte van, loonsubsidie;
 • Loonkosten worden gecompenseerd tot maximaal 90% bij een omzetdaling van 100%. Bij lagere omzetdaling wordt de dit percentage naar evenredigheid verminderd;
 • Per werknemer geldt voor de bepaling van de hoogte van de subsidie een maximumsalaris van EUR 9.538 bruto per maand (twee keer het maximum SV-dagloon op maandbasis);
 • De loonsom wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies);
 • De NOW-regeling kan vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd;
 • De eerste voorschotten worden naar verwachting binnen twee tot vier weken na de aanvraag betaald;
 • De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van de uiteindelijk te verwachten betaling, gebaseerd op de loonsom over januari 2020 en op de verwachte omzetdaling;
 • De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • De definitieve aanvraag vindt na afloop van de subsidieperiode plaats op basis van de werkelijke omzetcijfers over de gekozen driemaands periode en op basis van de loonsom over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 (ook als een later omzettijdvak is gekozen);
 • Indien omzetverlies hoger of lager is dan initieel kenbaar gemaakt, dan volgt achteraf een nabetaling of een naheffing; Als de loonsom over het driemaandentijdvak lager blijkt dan over de maand januari 2020, vindt een correctie plaats; niet als de werkelijke loonsom hoger blijkt te zijn;
 • Maatregel geldt voor drie maanden;
 • Maatregel kan voor drie maanden worden verlengd waarbij een nieuw weegmoment zal plaatsvinden.

Hierbij tevens een link naar de persconferentie van Minister Koolmees (klik hier); naar de kamerbrief (klik hier) en naar NOW-regeling (klik hier).
 
Heb je vragen over de NOW-regeling of je wil je daarover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.
 
Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden
 

Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Lieshout Westerhout Advocaten