LW Actualiteiten

Blijf op de hoogte – meld u aan en ontvang onze updates per mail

 

11
sep
2020

Veranderingen NOW in NOW 3 per 1 oktober 2020

datum: 11 september 2020

De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) die per 1 oktober 2020 afloopt (NOW 2) wordt met 3 tijdvakken van 3 maanden verlengd (NOW 3). De noodmaatregel voorziet in een loonsubsidie waarvan de hoogt...

Lees verder

21
aug
2020

Corona en eenzijdige loonsverlaging: tussenstand 3-0

datum: 21 augustus 2020

In de afgelopen maanden is de vraag of de werkgever eenzijdig een loonsverlaging kan doorvoeren in verband met de coronacrisis driemaal aan de rechter voorgelegd. De rechter heeft de eenzijdig doorgevoerde wijziging drie...

Lees verder

02
juli
2020

Definitieve regeling noodpakket NOW-1 en NOW-2

datum: 2 juli 2020

De definitieve versie van de regeling Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) is op 22 juni 2020 gepubliceerd. Na eerder al aanpassingen te hebben doorgevoerd in de tot 1 juni 2020...

Lees verder

17
juni
2020

Uitwerking van de billijke vergoeding in hoger beroep

datum: 17 juni 2020

De rechter kan de werkgever verplichten om de werknemer een billijke vergoeding te betalen. Deze billijke vergoeding kan in eerste aanleg worden opgelegd als het ontslag het gevolg is van “ernstig verwijtbaar handelen of nal...

Lees verder

11
juni
2020

Geen arbeid geen loon & Corona

datum: 11 juni 2020
 

Tijdperk vóór Wet Arbeidsmarkt in Balans

Voor inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 was het bekende wettelijke adagium: “Geen arbeid, geen loon” van toepassing. Daarop bestond een ...

Lees verder

10
juni
2020

Aanpassing noodpakket NOW 1 en nieuw pakket NOW 2

Datum laatste update: 10 juni 2020

Op 29 mei 2020 zijn wijzigingen in de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) openbaar gemaakt. NOW 1 loopt met wat aanpassingen af op 31 mei 2020. NOW 2.0 vormt een verlenging van 4 maa...

Lees verder

25
mei
2020

Nederlands ontslagrecht: gesloten stelsel of toch niet?

datum: 25 mei 2020

Lange tijd was de overheersende gedachte in Nederland dat de regels van het ontslagrecht een zogenaamd gesloten systeem vormen.  Een gesloten systeem houdt voor het ontslagrecht in dat een arbeidsovereenkomst alleen kan worde...

Lees verder

04
mei
2020

NOW per 1 mei 2020 opnieuw aangepast: aanvraag voor werkmaatschappij van concern alleen als geen dividend en bonussen aan directie wordt betaald

datum: 4 mei 2020

De afgelopen weken zijn er de nodige werknemers van veelal Nederlandse dochtervennootschappen van internationale concerns benaderd met het verzoek (vrijwillig) akkoord te gaan met een - tijdelijke - salarisverlaging. Als motie...

Lees verder

22
apr
2020

Wat te doen na(ast) de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): wat zijn de opties en wanneer is het tijd voor actie?

datum: 22 april 2020

Het Financieele Dagblad opende op 15 april 2020 met de kop “IMF: wereldeconomie krimpt 3%, Nederlandse economie krimpt met 7,5%; ergste klap sinds jaren dertig”. Dit roept de vraag op h...

Lees verder

16
apr
2020

Bij meer thuiswerken: Hoe hou je de arbeidsrelatie en het functioneren op peil?

datum: 16 april 2020

Functioneringsdossiers

Functioneringsdossiers komen op het bureau van een advocaat als de werkgever en de werknemer ...

Lees verder

06
apr
2020

Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Lieshout Westerhout Advocaten

datum laatste wijziging: 6 april 2020

Hieronder de hoofdpunten van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor u op een rij.

 • Voorwaarde: vanaf 1 maart moet over drie opvolgende maanden gemeten sprake zijn van 20% of meer...

Lees verder

25
mrt
2020

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

datum laatste wijziging: 25 maart 2020

Op 17 maart 2020 is de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) afgeroepen, alsmede enkele andere maatregelen voor bedrijven, zzp’ers en werknemers om ...

Lees verder

17
mrt
2020

Maatregelen Lieshout Westerhout Advocaten in verband met het coronavirus

datum: 17 maart 2020

Beste relaties,

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich steeds verder. De regering heeft afgelopen dagen strenge maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het coronavirus zo veel als mogelijk te beperken en de maatr...

Lees verder

04
mrt
2020

Design Thinking met HR-Tafel

datum: 4 maart 2020

Het oplossen van complexe vraagstukken vraagt veel creativiteit. De aanpak en frisse denkkracht van creatief ontwerpers is daarom ook goed bruikbaar als het om organisatievraagstukken gaat. Met onze HR-Tafel mochten we op 2 ...

Lees verder

19
feb
2020

Organisatiewijziging & functiewijziging: de arbeidsrechtelijke basisregels

datum: 19 februari 2020

In een maatschappij waarin zich veel veranderingen voordoen heeft de werkgever doorgaans sterk de behoefte om zijn organisatie ook te veranderen. Dat is begrijpelijk. En dan dus ook verandering van de medewerkers of bete...

Lees verder

14
feb
2020

Compensatieregeling na twee jaar ziekte: ins en outs

datum: 14 februari 2020

Goed nieuws voor werkgevers: vanaf 1 april 2020 kunnen zij compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij moeten betalen als zij een langdurig zieke werknemer ontslaan. Deze aanvraag kan worden gedaan bij UWV....

Lees verder

07
feb
2020

Rechtvaardigt een cultuurverandering en een nieuwe stijl van leiding geven ontslag?

datum: 7 februari 2020

Cultuurverandering en transformatie zijn vandaag de dag de grote toverwoorden voor managers, die reorganisaties en aanzienlijke investeringen in consultants rechtvaardigen. Ben Tiggelaar schreef daar op 13 december 2019 e...

Lees verder

31
jan
2020

Huis-, tuin en keukenongevallen & de zorgplicht van de werkgever

datum:  31 januari 2020

De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht voor de veiligheid van de werknemer (art. 7:658 lid 1 BW).  Deze zorgplicht houdt in dat de werkgever maatregelen moet nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat ...

Lees verder

17
jan
2020

De belangrijkste tips voor de WAB

datum: 17 januari 2020

Oproepkrachten krijgen vast urenaanbod 
Iedereen die geen vast aantal uren heeft wordt als oproepkracht gezien. 
A...

Lees verder

05
dec
2019

Terug van weggeweest: de pro forma ontbindingsprocedure

datum: 5 december 2019 

De Werkloosheidswet (WW) regelt de verplichting van de werknemer om te voorkomen dat hij verwijtbaar werkloos wordt. Laat de werknemer dat na, dan verspeelt hij zijn rechten op een WW-uitkering.

Om dit verwijt te voor...

Lees verder

26
nov
2019

Zzp’ers, het kartelverbod en de zij-aan-zij-vuistregel

datum: 26 november 2019

De mededingingswet waarborgt een effectieve en eerlijke concurrentie daartoe verbiedt deze wet overeenkomsten tussen ondernemingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of t...

Lees verder

19
nov
2019

Download hier LWA's WAB-special: de belangrijkste wijzigingen op een rij

datum: 19 november 2019
update: 20 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is op 1 januari 2020 in werking getreden! Wil jij een handig overzicht van alle belangrijke wijzigingen? Download dan hier ons overzichtelijke WAB-special.

...

Lees verder

13
nov
2019

Seminar: Arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020!

datum: 13 november 2019

De Final Update over de Wet Arbeidsmarkt in Balans afgelopen donderdag was erg geslaagd. Inhoudelijk, Interactief en Interessant was de feedback van Ondernemers, HR Professionals & Arbeidsjuristen voor Lieshout Westerhou...

Lees verder

01
nov
2019

Disfunctioneren en goed werknemerschap: wat mag de werkgever van de werknemer verlangen?

datum: 1 november 2019

De rechter kan de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever ontbinden op grond van ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de bedongen arbeid. Daarvoor is onder meer vereist dat:

 1. de bedongen arb...

Lees verder

14
okt
2019

Een concurrentiebeding geeft geen zekerheid

Datum: 14 oktober 2019

Eerder heb ik een artikel geschreven over de belangenafweging bij het concurrentiebeding. In dat artikel kwam al naar voren dat rechters uitgebreid ingaan op de belangen van een werknemer bij de beoordeling of een concurr...

Lees verder

01
okt
2019

Hoge werkdruk & psychische klachten van werknemers: wat kan werkgever doen? Stap 1, 2 & 3

datum: 1 oktober 2019

Een hoge werkdruk en psychische klachten leiden veelal tot langdurige uitval van werknemers. Zij melden zich ziek en zijn arbeidsongeschikt. Voor werkgevers zijn arbeidsongeschikte werknemers improductief simpelweg vanwege...

Lees verder

17
juli
2019

Hop Hop: LWA in galop

datum: 17 juli 2019

Afgelopen zaterdag 13 juli hadden wij tijdens het European Championship 2019 Young Riders & Juniors op Maarsbergen een bijzondere èn beste buitenmiddag met vrienden & relaties van Lieshout Westerhout Advocaten (LWA). Een lud...

Lees verder

02
juli
2019

HR TECH: Randstad & LWA

datum: 2 juli 2019

Bij en met Randstad organiseerde Lieshout Westerhout Advocaten (LWA) gisteren een interactieve middag voor HR Business Partners en Directors over HR Tech. Ilonka Jankovich (Venture Partner Randstad Innovation Fund) deelde haa...

Lees verder

01
juli
2019

Platformeconomie: rechter kiest voor bemiddelaar ten koste van werknemer

datum: 1 juli 2019

Voor degenen die het nog niet weten te introductie: Helpling exploiteert een online platform waar schoonmakers en huishoudens afspraken kunnen maken over door schoonmakers bij de klant thuis uit te voeren huishoudelijke werkz...

Lees verder

07
juni
2019

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

datum: 7 juni 2019

De Eerste Kamer is akkoord met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner worden. Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden een ...

Lees verder

28
mei
2019

Breng het fiscale regime voor de diverse arbeidsrelaties bij elkaar

datum: 28 mei 2019

Zo valt te lezen in het het advies van ABU, OVAL, Cedris, NRTO, Platform ZZP-dienstverleners, VvDN en MSPNetwerk aan minister Koolmees.

Zoals bekend zijn de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstand...

Lees verder

22
mei
2019

Registratie arbeidstijd: verplicht voor de werkgever!

datum: 22 mei 2019

Werkgevers moeten een systeem opzetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dit om ervoor te zorgen dat de maximale wekelijkse arbeidstijd en de dagelijkse en de wekelijkse minimumrustti...

Lees verder

16
mei
2019

Wwz biedt mogelijkheden voor demotie

datum: 16 mei 2019

In mijn praktijk hoor ik vaak werkgevers hardop dromen over demotie als alternatief voor ontslag. Zeker waar het oudere werknemers betreft, die jarenlang goed hebben gefunctioneerd, maar aan het eind van hun carrière eigenlij...

Lees verder

13
mei
2019

Hoe beëindigt een (payroll)werkgever een arbeidsovereenkomst met een gedetacheerde (payroll)werknemer?

datum: 13 mei 2019

Niet alleen uitzendbureaus, maar ook concerns en payrollbedrijven stellen werknemers onder benamingen zoals "detachering" en "payrolling" ter beschikking aan derden. De detacheringsovereenkomst en de payrollovereenkomst zijn ...

Lees verder

07
mei
2019

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

datum: 7 mei 2019

Eind 2016 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in de Eerste Kamer aanvaard. De Wnra regelt dat voor de meeste ambtenaren het private arbeidsrecht gaat gelden. Om de Wnra in werking te kunnen laten treden moe...

Lees verder

02
mei
2019

Wet WAB op losse schroeven?

datum: 2 mei 2019

Ook de regeringspartijen zijn uiterst kritisch over het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), zo blijkt uit het op 30 april 2019 vastgestelde nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor sociale zaken en werkge...

Lees verder

25
apr
2019

Slapend dienstverband, goed werkgeverschap en verplicht ontslag: binnenkort (meer) duidelijkheid?

datum: 25 april 2019

Zoals bekend hebben verschillende kantonrechters de afgelopen maanden verschillend geoordeeld over de vraag of een zieke werknemer na twee jaar ziekte van zijn of haar werkgever kan eisen dat hij/zij wordt ontslagen. Immers...

Lees verder

17
apr
2019

Persoonlijk Leiderschap

datum: 17 april 2019

Bij en met onze unieke gastheer KNVB organiseerde LWA afgelopen maandag een interactieve middag voor HR Business Partners & Directors over persoonlijk leiderschap, met een rondleiding en borrel ter afsluiting. Gastspreker H...

Lees verder

12
apr
2019

Nulurencontract wordt door middel van vastkliksysteem stilzwijgend fulltime contract

datum: 12 april 2019

Het werken met nulurencontracten is niet geheel zonder risico, zo valt op te maken uit een recente uitspraak.

 

Arbeidsovereenkomst drie maanden of langer

Werknemer werkte als Assistent Accountant voor een accounta...

Lees verder

08
apr
2019

De zieke werknemer & ontslag op staande voet  

datum: 8 april 2019

Het zal niet de eerste keer zijn dat een werknemer zich ziek meldt en werkgever twijfels heeft over de ziekmelding van werknemer. Wat te doen?

 

Ziekmelding en vervolg

Voor werkgever bestaat de mogelijk de ziekm...

Lees verder

05
apr
2019

Hoe begin ik een ondernemingsraad?

datum: 5 april 2019

Lang niet iedere onderneming heeft een ondernemingsraad. Hoe kan dat? In de Wet op de Ondernemingsraden (“WOR”) is immers bepaald dat iedere onderneming waar 50 of meer werknemers – al dan niet in deeltijd – werken een onder...

Lees verder

01
apr
2019

De statutair directeur en het Nederlandse arbeidsrecht

datum: 1 april 2019

Hoewel de titel “directeur” steeds meer in ongebruik raakt en wordt vervangen door Engelstalige benamingen als manager of Chief nog wat (CEO, CFO, COO etc.) is het begrip voor het Nederlandse arbeidsrecht nog steeds van weze...

Lees verder

26
mrt
2019

Golden Parachute

datum: 26 maart 2019

Het is niet ongebruikelijk dat werkgever en werknemer voor aanvang van een arbeidsovereenkomst contractuele afspraken maken over de hoogte van de in geval van ontslag aan de werknemer te betalen vergoeding. Bijvoorbeeld omd...

Lees verder

20
mrt
2019

LWA organiseert opnieuw een buitendag voor haar relaties!

datum: 20 maart 2019

Van 11 tot 14 juli 2019 vindt European Championship 2019 Young Riders & Juniors plaats op Landgoed Maarsbergen. Lieshout Westerhout Advocaten zal ook dit jaar weer aanwezig zijn als sponsor en gastheer bij de Cross Country,...

Lees verder

13
mrt
2019

Verschil van inzicht over invulling werkzaamheden rechtvaardigt ontbinding

datum: 13 maart 2019

Het wordt nog wel eens vergeten, maar uitgangspunt van het arbeidsrecht is en blijft nog altijd de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer. Dit betekent dat de werkgever, en niet werknemer, bepaalt op welke wijze een...

Lees verder

06
mrt
2019

Soms is geen verbeterplan nodig

datum: 6 maart 2019

Als een werknemer niet aan de gestelde functie-eisen voldoet, moet de werknemer hierop worden aangesproken en in de gelegenheid worden gesteld dit te verbeteren. Verbetert de werknemer zijn functioneren niet en is alles goed...

Lees verder

26
feb
2019

Werkgevers opgelet: overweeg aanpassing anti-ronselbeding!

datum: 26 februari 2019

Rechter oordeelt anti-ronselbeding in strijd met fundamentele grondrechten (het recht op vrijelijk verplaatsen, recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting).

Vele arbeidsovereenkomsten bevatten een zogenaamd ...

Lees verder

19
feb
2019

Wanneer hoef je als werkgever geen transitievergoeding te betalen? Een handig overzicht met voorbeelden

datum: 19 februari 2019

Als een arbeidsovereenkomst die ten minste twee jaar heeft geduurd door de werkgever wordt beëindigd, heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Wat is de bedoeling van de transitievergoeding? Enerzijds compens...

Lees verder

12
feb
2019

Middagseminar over de WAB een groot succes!

datum: 12 februari 2019

Afgelopen donderdag (7 februari 2019) organiseerde Lieshout Westerhout Advocaten (LWA) een middagseminar over de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De bijeenkomst was zowel interactief & interessant: alle relevante pun...

Lees verder

08
feb
2019

Herplaatsing van werknemers in concern binnen en buiten Nederland

datum: 8 februari 2019

Opzegging (respectievelijk ontbinding) van een arbeidsovereenkomst is alleen toegestaan als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Anders dan veelal wordt gedacht is geen sprake van een herplaatstingsplich...

Lees verder

05
feb
2019

Wijzigingen in het arbeidsrecht: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Stand van zaken zoals bekend per 5 februari 2019

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans moet de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner worden. Ook moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden een vast contract aan te gaan zodat voor ...

Lees verder

04
feb
2019

Proeftijd & schadeplicht: Werkgevers opgelet!

datum: 4 februari 2019

Proeftijdbeding

Veel werkgevers hanteren in de arbeidsovereenkomst een proeftijd. Zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het overeenkomen van...

Lees verder

28
jan
2019

Bedingen in het arbeidsrecht: werkgever let op

datum: 28 januari 2019

Vrijwel iedere werkgever verwerkt bedingen in arbeidsovereenkomsten met hun werknemers. Denk hierbij aan een concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding of een nevenwerkzaamhedenbeding. Daarnaast bestaat ook nog het proeftij...

Lees verder

21
jan
2019

Mprove.work in het nieuws!

laatste update: 21 januari 2019

Lieshout Westerhout Advocaten is blij en verheugd dat een aantal toonaangevende websites en personen positief hebben gereageerd op de introductie van Mprove.work. Wij geven jullie dan ook graag een overzicht ...

Lees verder

08
jan
2019

Ziekte & re-integratie van werknemers: stijgende problematiek! Welke stappen kan je als werkgever zetten?

datum: 8 januari 2019

Veel werkgevers hebben last van zieke werknemers. Nog meer werkgevers hebben last van zieke werknemers waarbij de re-integratie stagneert en tot arbeidsconflicten leidt. Er is immers een stijgend percentage van conflicten ...

Lees verder

07
jan
2019

Gedragscodes en ontslag: ieder voordeel heb zijn nadeel…

datum: 7 januari 2019

Iedereen weet dat een gewaarschuwd mens voor twee telt. Dit geldt zeker in het ontslagrecht: na eerdere waarschuwingen worden zelfs relatief onschuldige overtredingen door de rechter al snel aangemerkt als dringende reden ...

Lees verder

21
dec
2018

De Wet normering topinkomens (WNT) in 2019

datum: 21 december 2018

De wet normering topinkomens is op 1 januari 2013 in werking getreden. In de WNT is een algemeen bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector. Voor onderwijsinstellingen, woningbouwcor...

Lees verder

10
dec
2018

De toekomst van de ZZP’er ligt in het verleden: maak einde aan gekunsteld onderscheid

datum: 10 december 2018

Op 26 november 2018 schreef Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) een voortgangsbrief over de voortgang en de complexiteit van wetgeving die de DBA moet vervangen. De minister gaf daarin aan dat hij tot de...

Lees verder

03
dec
2018

Wat wordt van de werkgever verlangd om een boventallige werknemer te herplaatsen? Een stappenplan

datum: 3 december 2018

Ontslag is niet mogelijk tenzij herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In mijn praktijk blijkt dat lang niet altijd duidelijk is welke inspanningen van de werkgever verla...

Lees verder

28
nov
2018

Verdere voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

datum: 28 november 2018

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Zo ligt de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring op schema. De webmodule is eind volgend ...

Lees verder

26
nov
2018

“the proof of the pudding is in the eating” – Of de nachtmerrie die herplaatsing heet

datum: 26 november 2018

Veel ontbindingsverzoeken van werkgevers die betrekking hebben op disfunctionerende werknemers worden door de rechter afgewezen omdat het ontslagdossier niet op orde is. In ieder geval is duidelijk dat de rechter zor...

Lees verder

23
nov
2018

Stappenplan voor het ontslaan van een statutair directeur/bestuurder

datum: 23 november 2018

Een bestuurder is degene die als zodanig door het daartoe krachtens de statuten bevoegde orgaan binnen een rechtspersoon is aangewezen.


Bestuurders van stichtingen

De wijze van benoeming en ontslag van b...

Lees verder

16
nov
2018

De belangenafweging bij het concurrentiebeding

datum: 16 november 2018

Begin juli heeft Thijs een artikel geschreven over de correlatie tussen de groeiende economie en een groeiend aantal geschillen over concurrentie- en relatiebedingen. In dat artikel is aan bod gekomen dat een rechter de ...

Lees verder

14
nov
2018

Vakantiedagen opnemen? Wie bepaalt dat en wat als dat niet gebeurt? Vijf tips voor werkgevers

datum: 14 november 2018

Een werknemer heeft het recht aan te geven wanneer hij vakantie wenst op te nemen. Tenzij in de arbeidsovereenkomst of in de CAO anders is afgesproken. Maar wat gebeurt er als deze dagen niet (tijdig) worden opgenomen?

...

Lees verder

07
nov
2018

De Werkgever & De Statutair Bestuurder - Deel 2

datum: 7 november 2018

werkgever faalt vier keer:

 • werving
 • opzegtermijn
 • redelijke grond
 • vergoeding 

 

1 Werving

De werknemer wordt op verzoek van de nieuwe werkgever weggekaapt bij zijn oude werkgever door middel van d...

Lees verder

30
okt
2018

Persbericht: Amsterdams arbeidsrechtkantoor lanceert innovatieve app voor dossieropbouw disfunctionerende medewerker

datum: 30 oktober 2018

Amsterdam, 30 oktober 2018 — Disfunctionerend personeel is een nog groter probleem dan vroeger: de rechter wijst inmiddels meer dan 70% van alle ontbindingsverzoeken af vanwege gebrekkige dossiers, zo blijkt uit recent on...

Lees verder

26
okt
2018

Afschaffen van beoordelingsgesprek is slecht voor werkgevers

datum: 26 oktober 2018

Het klassieke beoordelingsgesprek staat op de helling. Grote organisaties in het bedrijfsleven, waaronder Achmea, Eneco, ING en Randstad, zijn er recentelijk mee gestopt. Het is een trend, die met name gevoed wordt door a...

Lees verder

25
okt
2018

Een goede advocaat loont (ook) na ontslag op staande voet

datum: 25 oktober 2018

Na een onterecht ontslag op staande voet kan een werknemer de kantonrechter verzoeken het ontslag te vernietigen en daarna zijn dienstverband weer voortzetten. In plaats daarvan kan de werknemer er ook voor kiezen het ont...

Lees verder

23
okt
2018

Ontslaan op staande voet: dringende reden en onverwijldheid

datum: 23 oktober 2018

Om tot een geldig ontslag op staande voet te komen, moet er worden voldaan aan verschillende vereisten: er moet sprake zijn van een dringende reden, het ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven en de dringen...

Lees verder

19
okt
2018

Bas Westerhout: winner of the International Advisory Experts Award

datum: 19 oktober 2018

International Advisory Experts annual awards pay tribute to firms who have been successful over the past 12 months and have received exceptional praise from their peers. All nominees are researched by our research team an...

Lees verder

21
sep
2018

Opzegtermijn in acht nemen: wie goed doet, goed ontmoet?

datum: 21 september 2018

Soms is het juiste doen niet het beste, zo  blijkt uit een uitspraak die onlangs is gewezen door de kantonrechter te Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2018:6215). In deze zaak werd een werkgever geconfronteerd met grote liquidit...

Lees verder

19
sep
2018

Cijfers tonen aan: hoger beroep loont voor werkgevers

datum: 19 september 2018

Veel werkgevers met disfunctionerende werknemers zijn na invoering van de Wwz gefrustreerd door het grote aantal afgewezen ontbindingsverzoeken. Maar er is hoop, zo blijkt uit onderzoek naar getallen in het ontslagr...

Lees verder

18
sep
2018

Waarom het voor een werkgever niet verstandig is een herplaatsingsverplichting niet serieus te nemen

datum: 18 september 2018

Geldige opzegging van een arbeidsovereenkomst is sinds de inwerkingtreding van de Wwz alleen mogelijke als de werkgever en redelijke grond voor ontslag heeft èn duidelijk kan maken dat herplaatsing binnen redelijke ...

Lees verder

13
sep
2018

De Werkgever & De Statutair Bestuurder - Deel 1

datum: 13 september 2018

Werkgever faalt bij:

 • werving
 • opzegtermijn
 • redelijk grond
 • vergoeding

 

1 Werving

Het is een klassiek scenario waarin (ook) deze werkgever een klassieke fout maakt. Ter toelichting. In juli 2017 is ...

Lees verder

09
juli
2018

Kamerbrief voortgang Wet werk en zekerheid (Wwz)

datum: 9 juli 2018

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Wet werk en zekerheid (Wwz).

Lees hier de Kamerbrief (PDF)

Lees verder

05
juli
2018

Gewoonterecht in het arbeidsrecht

datum: 5 juli 2018

Met regelmaat wordt in het arbeidsrecht een beroep gedaan op gewoonterecht, bijvoorbeeld wanneer de werkgever jaarlijks een salarisverhoging heeft toegekend of jarenlang een bonus heeft betaald zonder dat dit is gebaseerd o...

Lees verder

03
juli
2018

Het concurrentie- en relatiebeding: groeiende economie - groeiend aantal geschillen?

datum: 3 juli 2018

Bij een groeiende economie groeit doorgaans ook het aantal geschillen over het concurrentie- en relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Is een concurrentiebeding een adequaat middel om werknemers te behouden? “Ja” is dan toc...

Lees verder

29
juni
2018

Hoge Raad zet streep door RVU-beleid Financiën bij vrijwillig vertrek

datum: 29 juni 2018

RVU

Een RVU is een Regeling voor Vervroegde Uittreding. Sedert 2005 is de AOW-leeftijd stijgende en zijn VUT-regelingen niet langer meer toegestaan. Werkgevers worden sindsdien via fiscale maatregelen ontmoedigd om financ...

Lees verder

12
juni
2018

Herplaatsen, herplaatsen & herplaatsen: Wat te doen? De checklist.

datum: 12 juni 2018

In het kader van een bedrijfseconomisch ontslag heeft het UWV de door werkgever verzochte toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst geweigerd. Het UWV heeft namelijk de noodzaak tot het laten vervallen van de fun...

Lees verder

08
juni
2018

“Binnen ons bedrijf is het Wetboek van Strafrecht integraal van toepassing” Of het nut en de risico’s van gedragsregels

datum: 8 juni 2018

 

Bij de beoordeling van gronden voor ontslag (op staande voet) kent de rechter veel gewicht toe aan eerdere waarschuwingen. Zowel individuele waarschuwingen als algemene waarschuwingen in – bijvoorbeeld – personeelshandbo...

Lees verder

16
mei
2018

Billijke vergoedingen schieten omhoog

datum: 16 mei 2018

Aanvankelijk waren rechters na de inwerkingtreding van de Wwz mede ten gevolge van de afwezigheid van duidelijke instructies van de wetgever (zeer) terughoudend bij het toekennen van substantiële billijke vergoedingen aan wer...

Lees verder

02
mei
2018

De AVG en gegevens personeel van derden

datum: 2 mei 2018

Als gebruik wordt gemaakt van personeel van derden (bijvoorbeeld een uitzendbureau, een schoonmaakbedrijf of een aanneembedrijf) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor niet afgedragen loonheffing en sociale pre...

Lees verder

30
apr
2018

Benoeming tot statutair directeur. Reden tot feest? Of toch niet?

datum: 30 april 2018

Einde ontslagbescherming

Een benoeming tot statutair directeur wordt veelal “klakkeloos” aanvaard zonder dat de betreffende persoon zich (voldoende) realiseert dat aanvaarding van een benoeming tot statutair directeur be...

Lees verder

20
apr
2018

Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend?

datum: 20 april 2018

In de afgelopen maanden is herhaaldelijk in het nieuws geweest dat overleg tussen werkgevers en vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden niet tot resultaat heeft geleid. In plaats daarvan zijn wel afspraken over collec...

Lees verder

13
apr
2018

Wet Arbeidsmarkt in Balans: De belangrijkste punten

datum: 13 april 2018

Het kabinet wil met de Wet Arbeidsmarkt in Balans naar eigen zeggen inzetten op het verkleinen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid. Met de wet wordt beoogd het voor werkgevers aantrekkelijker te maken e...

Lees verder

11
apr
2018

Internetconsultatie Wet Arbeidsmarkt in Balans

datum: 11 april 2018

Op 9 april 2018 is de internetconsultatie gestart voor de voorgestelde Wet Arbeidsmarkt in Balans. De consultatieperiode loopt tot 7 mei.
 

Wet arbeidsmarkt in balans

Het kabinet werkt met dit wetsvoorstel toe naar e...

Lees verder

13
mrt
2018

Eenzijdige wijziging deelnemersbijdrage pensioenpremie kan niet door de beugel

datum: 13 maart 2018

Vorige maand maakte het Hof Den Bosch nog eens duidelijk dat aan eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden, in dit geval gerelateerd aan de pensioenregeling, zware eisen worden gesteld.                                    ...

Lees verder

27
feb
2018

Mishandeld en op staande voet ontslagen, een brug te ver

datum: 27 februari 2018

Onlangs deed het Gerechtshof Den Haag een interessante uitspraak in een ontslagkwestie. 

 

Casus

Een banketbakker nam het niet te nauw met het op tijd komen op zijn werk. In 2016 is hij herhaalde malen schriftel...

Lees verder

22
feb
2018

Nul-urencontract kan duur uitpakken

datum: 22 februari 2018

De wet bepaalt dat een arbeidsovereenkomst die ten minste drie maanden heeft geduurd wordt vermoed een omvang te hebben gelijk aan het gemiddelde aantal uren in de drie voorafgaande maanden. Een werknemer kan zich hierop...

Lees verder

09
feb
2018

Handhaving Wet DBA opnieuw uitgesteld

datum: 9 februari 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen ...

Lees verder

06
feb
2018

Payrollcontract na drie tijdelijke contracten wordt werkgever fataal

datum: 6 februari 2018

Uit een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijkt dat (sommige) rechters gelukkig uiterst kritisch blijven bij de beoordeling van payrollconstructies.

 

Casus

In deze zaak ging het om een beveiliger die...

Lees verder

01
feb
2018

Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

datum: 1 februari 2018

De Kantonrechter Midden-Nederland deed in oktober een uitspraak die van belang is voor de praktijk van organisatieverandering. Het komt immers geregeld voor dat bij een reorganisatie sprake is van boventalligheid vanwege ...

Lees verder

30
jan
2018

Voorbereiden op de AVG

datum: 30 januari 2018

Via de link https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde AVG-regelhulp van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Met deze regelhulp wordt in 10 stappen een beeld gegeven v...

Lees verder

26
jan
2018

Rechter moet op de stoel van werkgever

datum: 26 januari 2018

Onbegrijpelijk, onredelijk en onverteerbaar. Dat is naar mijn overtuiging het oordeel van een rechter in Noord Nederland. Werknemer was in dienst getreden als Master Production Scheduler (MPS) bij DSM, een wereldwijd oper...

Lees verder

22
jan
2018

Burn-out: werkgever mag loonsanctie derde ziektejaar verhalen op arbodienst

datum: 22 januari 2018

Als een werkgever onvoldoende re-integratieinspanningen verricht in de eerste twee ziektejaren zal de werkgever ook in het derde ziektejaar loon moeten blijven betalen aan de werknemer. Bij de begeleiding van zieke werkne...

Lees verder

18
jan
2018

Ontslag wegens disfunctioneren toegestaan dankzij zorgvuldige dossieropbouw

datum: 18 januari 2018

In een zeer recente uitspraak (link) onderstreepte het Gerechtshof Den Bosch nog eens het belang van zorgvuldige dossieropbouw in het geval van een disfunctionerende medewerk(st)er.

De betreffende werkneemster werkte r...

Lees verder

15
jan
2018

Demotie moet bespreekbaar worden gemaakt

datum: 15 januari 2018

In het FD van 9 januari jl. laat Alexander Wynaendts, topman van verzekeraar Aegon, optekenen: “hoe gevoelig het ook ligt, demotie moet bespreekbaar worden gemaakt”. Hij plaatst die opmerking tegen de achtergrond van het ...

Lees verder

09
jan
2018

Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemingsraad altijd bindend?

datum: 9 januari 2018

In de wet is bepaald dat een werkgever in de arbeidsovereenkomst opgenomen arbeidsvoorwaarden alleen zonder instemming van de werknemer kan wijzigen indien (i) schriftelijk is overeengekomen dat de werkgever daartoe bevoeg...

Lees verder

18
dec
2017

Uroloog eist ruim drie ton winstuitkering van Antonius Ziekenhuis in Sneek

datum: 18 december 2017

Onderstaand bericht verscheen op 16 november in de Leeuwarder Courant.                                                                                                                                                      ...

Lees verder

11
dec
2017

Krapte op de arbeidsmarkt: bezint eer ge begint 

datum: 11 december 2017

Een relatiebeding geldt in beginsel “slechts” tussen werkgever en werknemer. Maar een werkgever die denkt dat hij zonder risico een werknemer met een relatiebeding in dienst kan nemen, kan van een koude kermis thuiskomen...

Lees verder

06
dec
2017

Onterechte aanzegging kan onbedoelde opzegging zijn

datum: 6 december 2017

Aanzegplicht

Een werkgever heeft de plicht om uiterlijk een maand voor de einddatum van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer te informeren of hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten. Als hij w...

Lees verder

05
dec
2017

In 10 stappen voorbereid op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

datum: 5 december 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
 

Wat vera...

Lees verder

04
dec
2017

Beoordelen Begint Bij.......?

datum: 4 december 2017

Daar waar werkgevers èn leidinggevenden deze vraag steevast beantwoorden met “een goed gesprek”, is dat toch niet het juiste startpunt. Immers, de werknemer wordt beoordeeld op de wijze waarop hij zijn kerntaken verricht....

Lees verder

28
nov
2017

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

datum: 28 november 2017

Bij ontslag van een zieke werknemer moet de werkgever 100% van het salaris betalen over opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Dat was vandaag het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Dit terwijl wer...

Lees verder

24
nov
2017

Lange geschiedenis van disfunctioneren leidt tot ontslag

datum: 24 november 2017

De wet biedt de mogelijkheid om een disfunctionerende werknemer te ontslaan, maar de cijfers wijzen uit dat de rechter een dergelijk verzoek van de werkgever in de meeste gevallen afwijst. Meestal omdat de werkgever onvo...

Lees verder

21
nov
2017

Dossieropbouw: Een vergrootglas of niet?

datum: 21 november 2017

Een werknemer werkt sinds 2008 op de crediteurenadministratie. Vanaf 2014 tot 2017 maakt werknemer te vaak fouten, kleine maar ook grote. Zo boekt werknemer EUR 700.000,- over naar het verkeerde bedrijf en stuurt zij ver...

Lees verder

17
nov
2017

Inspectie waarschuwt voor werkstress

datum: 17 november 2017

Er is meer aandacht van werkgevers nodig om de aanpak van werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen aan te pakken. Dit blijkt uit controles die de Inspectie SZW tussen augustus 2016 en maart 2017 heeft gehouden bij ...

Lees verder

13
nov
2017

Werknemer moet kunnen vertrouwen op een eerlijke kans

datum: 13 november 2017

Werknemer is 15 jaar in dienst bij een hotel als medewerker bediening. Sinds 2015 heeft hij meerdere malen officiële waarschuwingen ontvangen wegens klachten van gasten. Sinds 2015 heeft hij ook onvoldoende beoordelingen...

Lees verder

01
nov
2017

Wie schrijft, die blijft II

datum: 1 november 2017

Met het ‘muizengaatje’ wordt gedoeld op de mogelijkheid voor de rechter om bovenop de transitievergoeding een additionele billijke vergoeding toe te kennen. Tijdens de parlementaire behandeling van de WWZ is keer op keer ...

Lees verder

30
okt
2017

Wie schrijft, die blijft…

datum: 30 oktober 2017

Langzaam aan is de noodzaak van dossieropbouw wel tot de gemiddelde werkgever doorgedrongen. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de kans immers zeer klein dat de rechter een arbeidsovereenkomst wegens disfunctioneren ...

Lees verder

18
okt
2017

Vlek op vlek: voorgenomen verkoop, medezeggenschap en doodzonden

datum: 18 oktober 2017

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2017:4123) een leerzaam college gegeven over het te bewandelen medezeggenschapstraject bij een voorgenomen verkoop van aandelen. Daarbij heeft de Ondernem...

Lees verder

10
okt
2017

Nieuw kabinet wijzigt het arbeidsrecht: een overzicht

datum: 10 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord gepresenteerd van het derde kabinet-Rutte. Het regeerakkoord heeft belangrijke gevolgen voor het arbeidsrecht. Een overzicht:
 

Introductie van een cumulatiegrond in het ontslag...

Lees verder

25
sep
2017

Hoge Raad maakt gehakt van overgang naar woekerpolispensioen

datum: 25 september 2017

In april van dit jaar tikte het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een werkgever die werknemers onvoldoende had geïnformeerd over de (negatieve) gevolgen van een wijziging van de pensioenregeling stevig op de vingers. De bet...

Lees verder

18
sep
2017

Demotie en scholingsplicht

datum: 18 september 2017

Bij de invoering van de Wwz is een expliciete verplichting in de wet opgenomen op grond waarvan een werkgever verplicht is een werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van...

Lees verder

08
sep
2017

Niet functionerende werknemer: Neurologisch onderzoek?

datum: 8 september 2017

Het bedrijfsmatig bereiden van brood- en banketproducten is de kernactiviteit van een werkgever. En bij deze werkgever werkte een werknemer als teamleider. Zijn leidinggevende voerde reeds drie maanden na indiensttreding...

Lees verder

04
sep
2017

Wetsvoorstel: kleine pensioenen vanaf 2018 bundelen

datum: 4 september 2017

Pensioenfondsen en verzekeraars kunnen binnenkort kleine pensioenen bij elkaar optellen in plaats van deze uit te keren. Zo bouwen mensen, vooral tijdelijke krachten, meer op. En houdt het geld zijn pensioenbestemming. H...

Lees verder

01
sep
2017

Billijke vergoeding en verval concurrentiebeding wegens onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning

datum: 1 september 2017

Wettelijke herplaatsingsplicht

In artikel 7:669 lid 1 BW is bepaald dat een werkgever het recht heeft om een arbeidsovereenkomst op te zeggen als daar een redelijke grond voor bestaat. Een van de in dat artikel genoem...

Lees verder

30
aug
2017

Reorganisatie en de gevolgen van reorganisaties voor de medezeggenschap

datum: 30 augustus 2017

Iedere ondernemer met een ondernemingsraad weet dat hij in geval van een voorgenomen reorganisatie advies moet vragen aan de zijn ondernemingsraad.

 

Adviesaanvraag

Bij de adviesaanvraag zal de ondernemer niet a...

Lees verder

11
aug
2017

Checklist 'Werken met uitzendbureaus' moet boetes voorkomen

datum: 11 augustus 2017

Bij controle van 500 uitzendbureaus zijn door de Inspectie SZW 131 boetes uitgedeeld voor in totaal ruim 1,3 miljoen euro, zo werdt in juli bekend. De meeste overtredingen zijn onderbetaling van de uitzendkrachten. Bedri...

Lees verder

08
aug
2017

Van managing consultant mag zelfreflectie en het opstellen van een verbeterplan worden verwacht

datum: 8 augustus 2017

De wet geeft de mogelijkheid om in geval van disfunctioneren ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen als de werknemer ongeschikt is voor het verrichten van de overeengekomen arbeid. Voorwaarde is dat de werknemer ...

Lees verder

26
juli
2017

Hof bevestigt: transitievergoeding wordt niet afgetopt tot inkomensverlies tot AOW-datum

datum: 26 juli 2017

Een werknemer is al sinds 1978 in dienst als docent bij een scholengemeenschap. Hij zal in 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Die periode maakt hij echter niet vol bij de school: wegens langdurige arbeidsongeschikthe...

Lees verder

14
juli
2017

Performance & Improvement: Werkgever loopt te hard van stapel…

datum: 14 juli 2017

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld over een door werkgever beoogde kwaliteitsverhoging. Werkgever meent - en dat is vaak begrijpelijk - dat de kwaliteit van het functioneren van een aantal werknemers (werkzaam o...

Lees verder

07
juli
2017

Verplicht deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds voor detacheringsbureau

datum: 7 juli 2017

Deelneming aan een bepaald bedrijfstakpensioenfonds kan verplicht zijn. Dat is dan geregeld in een zogenaamde verplichtstellingsbeschikking van de Staatssecretaris van SZW. Een dergelijke verplichtstelling geldt ook voor de u...

Lees verder

03
juli
2017

Hoge Raad oordeelt: billijke vergoeding geen punitief karakter, gevolgen ontslag wel relevant

datum: 3 juli 2017

Sinds de invoering van de Wwz was een belangrijk twistpunt of en zo ja in hoeverre de gevolgen van het ontslag voor de werknemer mogen meewegen bij het vaststellen van de billijke vergoeding.

 

Vaststellen billijke verg...

Lees verder

29
juni
2017

Poor Pre-Packed People:

datum: 29 juni 2017

Voor 1000 werknemers was het antwoord: “Nee, u gaat niet mee.”

Met de nadruk op was…. Het Europese Hof van Justitie heeft namelijk een week geleden geoordeeld dat  werknemers na een zogenoemde pre-pack (kort gezegd PPPP-e...

Lees verder

25
juni
2017

Binnenkort meer duidelijkheid over de billijke vergoeding?

datum: 25 juni 2017, update: 30 juni 2017

Voorspelbaarheid en rechtszekerheid waren belangrijke argumenten voor minister Asscher om de Wwz in te voeren. Helaas blijkt in de praktijk dat de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid sedert de inwerk...

Lees verder

21
juni
2017

Een dure nalatigheid

datum: 21 juni 2017

Verslechtering pensioenregeling

Werkgevers hebben de laatste jaren fors ingegrepen in de pensioenregelingen van hun werknemers. Soms was dat een gevolg van (fiscale) wetswijziging, maar veelal werd een wijziging doorgevoe...

Lees verder

16
juni
2017

Hof oordeelt: Op non-actiefstelling wel schrijnend, maar niet ernstig verwijtbaar

datum: 16 juni 2017

Voor invoering van de Wwz leidde een niet strikt noodzakelijke op non-actiefstelling veelal tot toekenning van een (veel) hogere vergoeding dan wanneer de neutrale kantonrechtersformule zou zijn toegepast. Na inwerkingtredin...

Lees verder

15
juni
2017

Ministerie lanceert digitale toolkit ‘Nieuwe Arbowet’

datum: 15 juni 2017

Vanaf 1 juli 2017 verandert de Arbowet en daarmee de voorwaarden voor arbozorg en preventie. Het ministerie van SZW wil werkgevers, preventiemedewerkers, bedrijfsartsen, arboprofessionals, maar ook leden uit de OR of persone...

Lees verder

06
juni
2017

Disfunctioneren en verstoorde arbeidsrelatie: De (not) to do list

datum: 6 juni 2017

Werkgever verzoekt beëindiging van de arbeidsovereenkomst en formuleert de gronden daarbij alternatief: er is sprake van disfunctioneren en er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever maakt fout op fout.

E...

Lees verder

01
juni
2017

Individuele pensioenpotten: een mix van woekerpolis en casinopensioen

datum: 1 juni 2017

De discussie over het nieuwe pensioenstelsel gaat steeds meer in de richting van sympathie voor de gedachte van individuele pensioenpotten.

 

Eerlijker?

Volgens de voorstanders van individuele pensioenpotten zou dat ...

Lees verder

26
mei
2017

Transitievergoeding nieuwe norm voor sociale plannen ook na eerder ander consistent beleid?

datum: 26 mei 2017

In 2007 oordeelde de Ondernemingskamer nog dat het een ondernemer in geval van reorganisatie niet vrijstaat om zonder nadere en deugdelijke motivering af te wijken van de bij eerdere reorganisaties gevolgde gedragslijn ten aa...

Lees verder

23
mei
2017

Terug in dienst = Terugspiegelen

datum: 23 mei 2017

De arbeidsovereenkomst van een apothekersassistent mét coördinerende taken is door haar werkgever opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. De apothekersassistent meent dat het afspiegelingsbeginsel niet correct is toegep...

Lees verder

22
mei
2017

Gebrekkig Nederlands levert geen verwijtbaar handelen op

datum: 22 mei 2017
Een recente uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch (link) laat opnieuw zien hoe moeilijk het voor een werkgever kan zijn een arbeidsovereenkomst te beëindigen in het nieuwe, gesloten stelsel van ontslaggronden.

Werknemer is ...

Lees verder

15
mei
2017

Het derde WW-jaar, beter ten halve gekeerd...

datum: 15 mei 2017

Het Sociaal Akkoord van 2013 was een politiek compromis met vele gebreken. De meest halfbakken afspraak in dat Akkoord was die over de reparatie van het derde WW-jaar. Die reparatie kwam op tafel, omdat eerder was besloten da...

Lees verder

13
mei
2017

Internationale chauffeurs: het grijze gebied is te groot!

datum: 13 mei 2017

Het Hof 's-Hertogenbosch deed vorige week twee uitspraken in een zaak die in eerste instantie was aangespannen door FNV en 10 Hongaarse chauffeurs. De uitspraken zijn illustratief voor de complexiteit rondom grensoverschrijde...

Lees verder

09
mei
2017

Dynamische cao's en overgang van onderneming

datum: 9 mei 2017

In de Europese richtlijn die van toepassing is op de overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen op een andere ondernemer ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst of een ...

Lees verder

26
apr
2017

Overname? Blijvend arbeidsongeschikten blijven achter!

datum: 26 april 2017

Goed nieuws voor de nieuwe werkgever (verkrijger). In deze zaak was een deel van de onderneming overgedragen, te weten een bepaald project met het daarop geplaatste personeel. Dat kwalificeert als overgang van onderneming. ...

Lees verder

25
apr
2017

Representativiteit van vakbonden: telt alleen de grootste?

datum: 25 april 2017

De kantonrechter Haarlem deed twee weken geleden een bijzondere uitspraak (Federatie Nederlandse Vakbeweging/Transavia Airlines C.V., link) over een kwestie inzake de representativiteit van vakbonden. Het is opmerkelijk dat...

Lees verder

21
apr
2017

Een boef krijgt van de rechter € 100: hoe kan dat?

datum: 21 april 2017

Casus

Een werknemer plaatst voor een vriend een dakplaat van zijn werkgever, zonder deze dakplaat in rekening te brengen. Een verkoopmedewerkster van werkgever heeft dat ter zitting bij de rechter verklaard. Meer bewijs ...

Lees verder

11
apr
2017

Sociale plannen en aftoppen: leeftijdsdiscriminatie of niet?

datum: 11 april 2017

In de afgelopen maand zijn er twee uitspraken van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd (link: uitspraak 1 en uitspraak 2) waarin de rechtbank oordeelde dat de in het Sociaal Plan van ABN AMRO Bank opgenomen aftopping nietig ...

Lees verder

05
apr
2017

Ontslag op staande voet? – Beëindig met gezwinde spoed!

datum: 5 april 2017

Volgens vaste rechtspraak moet een ontslag op staande voet worden gegeven zo spoedig mogelijk nadat de dringende reden zich heeft voorgedaan. Onverwijld dus. In de onderhavige zaak stond vast dat het moment waarop de dringen...

Lees verder

28
mrt
2017

Opzegtermijnen

datum: 28 maart 2017

Artikel 7:672 van het Burgerlijk wetboek bepaalt het volgende:

“De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:

a. korter dan vijf jaar hee...

Lees verder

27
mrt
2017

Reistijd is arbeidstijd maar niet beloond

datum: 27 maart 2017

Veel werknemers reizen elke dag op en neer van huis naar het werk en weer terug. Zo ook deze werknemer in dienst van Connexxion. De werkgever heeft op enig moment de reistijdvergoeding stop gezet en de werknemer meent na da...

Lees verder

20
mrt
2017

Twee hoge boetes voor overtreding regels minimumloon

datum: 20 maart 2017

Uitzendbureau

Een uitzendbureau gevestigd in de provincie Utrecht heeft een boete gekregen van de Inspectie SZW van € 578.000. De boete wordt opgelegd, omdat het uitzendbureau voor 68 werknemers niet inzichtelijk kon mak...

Lees verder

14
mrt
2017

Het hoofddoekverbod: onterecht?

datum: 14 maart 2017

Naar het oordeel van het Europese Hof van Justitie niet:

Hoofddoekverbod in bedrijfsregels

Bedrijven mogen hun werknemers verbieden om een hoofddoek te dragen op de werkvloer als dit expliciet is opgenomen in de b...

Lees verder

07
mrt
2017

Inzet recherchebureau, onrechtmatig verkregen bewijs en billijke vergoeding

datum: 7 maart 2017

Op 10 februari 2017 oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat het door de werkgever zonder concrete aanleiding inzetten van een recherchebureau disproportioneel was, dat daarmee sprake is van ernstige verwijtbaarheid a...

Lees verder

23
feb
2017

Sociaal Plan is maatwerk

datum: 23 februari 2017

Organisatieverandering: Sociaal Plan

Veel organisatieveranderingen gaan gepaard met sociale gevolgen voor de medewerkers. Daarbij wordt in veel gevallen met vakbonden of de Ondernemingsraad een Sociaal Plan afgesproke...

Lees verder

21
feb
2017

Onduidelijkheid situatie zzp-ers weer verlengd

datum: 21 februari 2017

Met de invoering van de Wet DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) per 1 mei 2016 heeft het kabinet een einde gemaakt aan de praktijk van het gebruik van de verklaring arbeidsrelatie (VAR). Dit vooral om schi...

Lees verder

12
feb
2017

Flexibele AOW: te belangrijk om stuk te rekenen

datum: 12 februari 2017

FNV heeft voorgesteld de AOW te flexibiliseren. In dat plan zou het voor – met name – werknemers in zware beroepen mogelijk moeten zijn om AOW te genieten vanaf een lagere leeftijd dan de vaste leeftijd van (nu) 67 jaar....

Lees verder

06
feb
2017

Vrijwillig vertrekregeling in sociaal plan vormt geen verkapte VUT uitkering

datum: 6 februari 2017

Het overheidsbeleid dat is gericht op het verlengen van de arbeidsparticipatie door ouderen heeft niet alleen geleid tot het verhogen van de AOW-leeftijd. Eerder al werden met hetzelfde doel regelingen met betrekking tot ...

Lees verder

03
feb
2017

Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet

datum: 3 februari 2017

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbeidsomstandighedenwet te wijzigen. Het wetsvoorstel zal vanaf 1 juli 2017 in werking treden.

Het wetsvoorstel voor de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet he...

Lees verder

30
jan
2017

Flexibele AOW, een goed idee? (audio)

datum: 30 januari 2017

Op maandag 30 januari was Bas Westerhout te horen in de uitzending van BNR Nieuwsradio met als onderwerp de invoering van een flexibele AOW-leeftijd. U kunt de uitzending via deze link terugluisteren.

Lees verder

27
jan
2017

Vakbonden ten onrechte tegen voorstellen scholingsbudget

datum: 27 januari 2017

De vakbonden menen het voorstel van AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland, waarbij de ontslagvergoeding plaatsmaakt voor een individueel scholingsbudget, te moeten frustreren (FD 18 januari). Dat is onbegrijpelijk en belemmert o...

Lees verder

17
jan
2017

Tijd voor e-mailbeleid buiten werktijd

datum: 17 januari 2017

Per 1 januari 2017 zijn Franse werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht om in overleg te treden met vakbonden over redelijk gebruik van IT-apparatuur buiten werktijd. Uitgangspunt is dat afspraken moeten worden gem...

Lees verder

06
jan
2017

Complexe medezeggenschap in internationaal concern

datum: 6 januari 2017

Niet tijdig informeren van de ondernemingsraad binnen een internationaal concern leidt tot een gebod van de Ondernemingskamer om het reorganisatiebesluit in te trekken.
 

Achtergrond

In artikel 26 van de Wet op ...

Lees verder

03
jan
2017

Herplaatsing blijkt achteraf toch mogelijk: wat nu?

datum: 3 januari 2017

In een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden deed zich de volgende situatie voor: Een werknemer (40 jaar in dienst) functioneert niet goed, werkgever PostNL Pakketten wil hem om die reden ontslaan. De kantonrecht...

Lees verder

23
dec
2016

Feestdagen en kantoorborrels: alcoholgebruik onder werknemers

datum: 23 december 2016

De feestdagen komen steeds dichterbij! De kerstboom staat klaar, de cadeautjes liggen onder de boom en bij de Gall & Gall wordt het steeds drukker. Waar werkgevers in eerste instantie geluk hebben met de feestdagen dit j...

Lees verder

23
dec
2016

Hoge Raad: Voorwaardelijke ontbinding blijft mogelijk

datum: 23 december 2016

In een vandaag gepubliceerde uitspraak beantwoordt de Hoge Raad een aantal voor de praktijk belangrijke prejudiciële vragen. De belangrijkste door de Hoge Raad beantwoorde vragen luidden als volgt:

A. Kan een werkgeve...

Lees verder

19
dec
2016

Vrolijk kerstfeest...

datum: 19 december 2016

Alleen niet voor de werknemer die zijn baas (de directeur) tijdens de kerstborrel aanvliegt en hem probeert te slaan. Deze werknemer wordt namelijk op staande voet ontslagen.

 

Ontslag op staande voet terecht?

T...

Lees verder

13
dec
2016

Het nieuwe pensioenstelsel: be prepared!

datum: 13 december 2016

 

Hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

Reeds vorig jaar heeft het kabinet een aantal hoofdlijnen vastgelegd, waaraan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel zou moeten voldoen:

 • Een toereikend pensioen voor ...

Lees verder

09
dec
2016

Minister Asscher: Is ontslag echt goedkoper geworden?

datum: 9 december 2016

De in zijn derde voorgangsbrief aan de Tweede Kamer door minister Asscher verwoorde stelling dat de wetgever er met invoering van de WWZ in is geslaagd de hoogte van de gemiddelde ontslagvergoeding te verlagen is op zijn ...

Lees verder

07
dec
2016

Billijke vergoeding volgens een formule?

datum: 7 december 2016

Het Hof Arnhem-Leeuwarden wijst een billijke vergoeding toe van twee jaarsalarissen op basis van een formule (BV = TV x C) en geeft stof tot nadenken over de te voeren processtrategie.

 

Casus

In februari 2016 oo...

Lees verder

06
dec
2016

Asscher & Arbeidsrecht: hand in hand?

datum: 6 december 2016

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (L.F. Asscher) meent goed gedaan te hebben door het inwerking laten treden van de Wet werk en zekerheid (deels per 1 januari en deels per 1 juli 2015). Dat bevestigt hij no...

Lees verder

05
dec
2016

Werknemers die vragen worden overgeslagen

datum: 5 december 2016

Een werknemer wordt verdacht van diefstal. Nadat de werkgever de werknemer met deze verdenking heeft geconfronteerd, sluit de werkgever met de werknemer een beëindigingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkoms...

Lees verder

01
dec
2016

De betekenis van ‘substantieel’ en het doel van de billijke vergoeding

datum: 1 december 2016

In ontslagzaken waarin door werkgever ernstig verwijtbaar is gehandeld, heeft werknemer recht op een billijke vergoeding. De hoogte van de billijke vergoeding blijft vooralsnog onvoorspelbaar. Op 11 november 2016 oordeeld...

Lees verder

15
nov
2016

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen

datum: 15 november 2016

Op 8 november 2016 is het voorstel “Wet normalisering rechtspositie ambtenaren” aangenomen door de Eerste Kamer. Met deze wet wordt een zo groot mogelijke eenvormigheid tussen ambtenaren en de rechtspositie van werknemer...

Lees verder

08
nov
2016

AOW-leeftijd omhoog: zorg (ook) voor demotie-beleid

datum: 8 november 2016

Afgelopen week werd bekend dat het kabinet de AOW-leeftijd weer verhoogt: in 2021 wordt die 67 jaar + 3 maanden. Door deze aanpassing aan de levensverwachting voorkomt het kabinet het toekomstig oplopen van de kosten van ...

Lees verder

01
nov
2016

Excessief WhatsApp gebruik kost werknemer geld: schadevergoeding te betalen aan werkgever!

datum: 1 november 2016

Recent (19 oktober 2016) oordeelde de kantonrechter over excessief gebruik van de bedrijfstelefoon van werkgever door werknemer. De werknemer heeft tussen 7 juli 2014 en 21 januari 2015 tijdens werktijd 1255 whatsappberic...

Lees verder

27
okt
2016

Billijke vergoeding naast èn hetzelfde als de transitievergoeding?

datum: 27 oktober 2016

Recent oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat een werknemer ten onrechte door zijn werkgever op staande voet was ontslagen. De werknemer moest onbetaalde arbeid verrichten en werd daarbij door een collega aangesproken op zi...

Lees verder

19
okt
2016

Het pilotenpensioen bij de KLM: afspraak is afspraak?

datum: 19 oktober 2016

Zeer recent deed de Rechtbank Amsterdam in kort geding (ECLI:NL:RBAMS:2016:6084) een bij-zondere uitspraak over een pensioenafspraak tussen de KLM en haar piloten(vakbond VNV).
In 2007 was een afspraak inzake de regeling...

Lees verder

14
okt
2016

Asscher escape revisited: punitive damages (€ 100.000) in het Nederlandse ontslagrecht

datum: 14 oktober 2016

In de Wet werk en zekerheid (Wwz) is bepaald dat de werkgever een arbeidsovereenkomst alleen kan beëindigen indien daar een redelijke grond voor is. Een van de gronden is ongeschiktheid van de werknemer, mits de werkgever...

Lees verder

04
okt
2016

Werkgever moet duidelijk zijn over wat werknemer écht niet mag

datum: 4 oktober 2016

Het Gerechtshof Den Haag deed onlangs een wetenswaardige uitspraak in een geschil tussen De Bijenkorf en een op staande voet ontslagen winkelmedewerkster. Daarbij werd weer eens bevestigd hoe belangrijk het is dat een werk...

Lees verder

27
sep
2016

Verandering van de pensioenregeling: vergeet de Ondernemingsraad niet!

datum: 27 september 2016

Per 1 oktober 2016 wordt het instemmingsrecht (art. 27 WOR) van de OR uitgebreid. Voortaan heeft de OR meer bevoegdheden indien een werkgever de pensioenregeling wil wijzigen.

Tot 1 oktober 2016 heeft de OR alleen in...

Lees verder

23
sep
2016

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

datum: 23 september 2016

 

Casus

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden beëindigd en dat de werknemer vanaf die datum aanspraak kan maken op...

Lees verder

07
sep
2016

Komst Peter Lindenbergh verrijkt Lieshout Westerhout

datum: 7 september 2016

Per 1 september 2016 is Peter Lindenbergh aan ons kantoor verbonden als Of Counsel. Peter begon zijn loopbaan als advocaat en maakte na acht jaar advocatuur de overstap naar HR. Na zijn overstap vervulde Peter management...

Lees verder

30
aug
2016

Stakingsverbod grondpersoneel KLM

datum: 30 augustus 2016

Het Gerechtshof in Amsterdam heeft op 26 augustus 2016 opnieuw bepaald dat het grondpersoneel van KLM niet mag staken tot 5 september 2016. Dit nadat de rechtbank in eerste aanleg KLM eerder (bij wege van voorlopige voor...

Lees verder


08
juli
2016

Recente wetswijzigingen

datum: 8 juli 2016

Ook na de introductie van het nieuwe ontslagrecht blijft het Nederlandse arbeidsrecht volop in ontwikkeling. Per 1 juli 2016 is er (wederom) een aantal arbeidsrechtelijke wetswijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste wijzigin...

Lees verder

09
feb
2016

Nieuw ontslagrecht beloont wangedrag werkgevers

datum: 9 februari 2016

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) inwerking getreden. Aanleiding voor de Wwz vormde de wens het ontslagrecht “eenvoudiger, sneller en eerlijker” te maken. Onder de Wwz moet de rechter verzoeken tot ontbind...

Lees verder