Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Maatregelen Lieshout Westerhout Advocaten in verband met het coronavirus

Maatregelen Lieshout Westerhout Advocaten in verband met het coronavirus

Beste relaties,

Het coronavirus (COVID-19) verspreidt zich steeds verder. De regering heeft afgelopen dagen strenge maatregelen moeten nemen om de gevolgen van het coronavirus zo veel als mogelijk te beperken en de maatregelen volgen elkaar in hoog tempo op, zodat wij ons telkens moeten blijven aanpassen aan de ontwikkelingen. For the time being hebben wij de volgende maatregelen genomen die voor u als relatie relevant kunnen zijn:

 

  1. Sinds 16 maart 2020 werken al onze medewerkers conform het advies van de regering zoveel mogelijk vanuit huis, tenzij er een specifieke reden is om dit niet te doen. Indien mogelijk en verantwoord zal een van onze medewerkers het kantoor met regelmaat bezoeken om te zorgen dat de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk kan worden gecontinueerd.
  2. Onze medewerkers hebben alle ICT middelen tot hun beschikking om hun werkzaamheden vanuit hun thuissituatie te doen zodat lopende zaken doorlopen en toekomstige zaken goed worden opgepakt. De gebruikte ICT infrastructuur is goed beveiligd.
  3. Via Microsoft Teams staan wij voortdurend met elkaar in contact zodat wij onze praktijkvoering in goed onderling overleg kunnen continueren en  gezamenlijk kunnen afstemmen.  
  4. Alle 1 op 1 afspraken binnen en buiten kantoor worden tot nader order verzet of vinden telefonisch plaats.
  5. Het voor 2 april 2020 geplande seminar is uitgesteld en zodra er een nieuwe datum is bepaald zal dit worden gecommuniceerd.

Wat betekenen de maatregelen voor u en hoe blijven wij onze dienstverlening waarborgen?

Gedurende de periode waarin het coronavirus actief is en de overheid maatregelen afkondigt om het coronavirus onder controle te krijgen zal Lieshout Westerhout Advocaten het overheidsbeleid volgen. Dit betekent dat:

  1. al onze medewerkers via e-mail, webcam en telefonisch bereikbaar zijn. Voor de contactgegevens verwijs ik u graag naar onze website; 
  2. alle lopende zaken doorlopen waar dit mogelijk is; 
  3. fysieke afspraken op locatie niet plaatsvinden, tenzij daarvoor een bijzondere reden is. Dit gaat altijd in overleg.

Alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges zijn vanaf dinsdag 17 maart 2020 dicht tot ten minste 6 april 2020, behalve voor urgente zaken. Mocht zich tussen dinsdag 17 maart en maandag 6 april aanstaande een mondelinge behandeling van een zaak gepland staan, dan zal deze mogelijkerwijs niet plaatsvinden. Uw advocaat neemt zo spoedig mogelijk contact met u op over het vervolg. 
 
In principe gaat geen enkele mondelinge behandeling door, tenzij het een urgente zaak betreft. Op de site www.rechtspraak.nl wordt zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd welke urgente zaken ondanks de sluiting wel doorgang (moeten) vinden. Tot op heden zijn dit zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtszoekenden. Denk dan aan spoedeisende kortgedingen, voorlopige voorzieningen of zaken waarbij de wettelijke termijnen in gevaar komen. Waar mogelijk zullen deze rechtszaken plaatsvinden met gebruikmaking van videoconference of telefonisch horen. Als fysieke komst naar het gerechtsgebouw noodzakelijk is, zullen daar passende maatregelen voor getroffen worden.
 
Over het doorgaan van rolzittingen bestaat nog onduidelijkheid. De Amsterdamse deken van advocaten heeft daar het volgende over opgemerkt: ‘Hoewel bij de afwikkeling daarvan geen fysieke aanwezigheid vereist is, zijn er toch praktische problemen bij het afgeven van de stukken, omdat bijvoorbeeld de centrale balie gesloten is. Op dat punt wordt gewerkt aan duidelijke communicatie’.
 
Mocht u twijfelen of uw zaak doorgaat, neem dan contact op met de behandelend advocaat.
 
Wij wensen u, uw onderneming en medewerkers sterkte in deze periode en goede gezondheid voor u en de uwen.

Related Posts

Leave a Reply