Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Coalitieakkoord 2021 – 2025 “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en het Arbeidsrecht

Coalitieakkoord 2021 – 2025 “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst” en het Arbeidsrecht

In het op 15 december 2021 gepubliceerde coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie, met de titel “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”, is ook aandacht besteed aan de arbeidsmarkt. Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste voorgenomen maatregelen op de arbeidsmarkt, opgenomen in het hoofdstuk “Bestaanszekerheid en kansengelijkheid”:

  • Verkleinen van de verschillen tussen vast en flex. In lijn met het SER MLT-advies worden oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten beter gereguleerd. Om de interne flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven te vergroten wordt in overleg met de sociale partners een budgettair neutrale deeltijd-WW uitgewerkt, met oog voor uitvoerbaarheid en betaalbaarheid.
  • Werken wordt lonender en de armoedeval wordt verkleind. Een minimumuurloon wordt ingevoerd op basis van de 36-urige werkweek (initiatiefwetsvoorstel Gijs van Dijk (PvdA) en Maatoug (GroenLinks), (Kamerstuk 35335)). Het minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd met 7,5%.
  • Helderheid voor zelfstandigen. Echte zelfstandigen worden ondersteund en ondernemerschap wordt gestimuleerd. De verdere ontwikkeling van een webmodule kan bijdragen aan het vooraf verkrijgen van zekerheid voor zzp-ers over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van het vermoeden van werknemerschap. Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen, die zo wordt vormgegeven dat oneerlijke concurrentie en te grote inkomensrisico’s voor individuen worden voorkomen.”
  • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030.  Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.
  • Er worden maatregelen genomen om de arbeidsparticipatie en positie van arbeidsongeschikten te verbeteren.
  • Bij ziekte is de inzet primair gericht op herstel en terugkeer van de werknemer. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • In totaal investering van €500 miljoen per jaar in het hervormen van de arbeidsmarkt, reïntegratie en het aanpakken van armoede en schulden. Ook €300 miljoen per jaar voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.

Related Posts

Leave a Reply