Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Veranderingen in het arbeidsrecht 2022

Veranderingen in het arbeidsrecht 2022

In 2022 zijn er weer veel (wets-)wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht. Dit artikel gaat in op een aantal belangrijke (wets-)wijzigingen.

Rookruimtes op de werkplek verboden

Per 1 januari 2022 geldt een verbod op rookruimtes in alle gebouwen waar wordt gewerkt. Indien ergens wordt gerookt waar dat niet mag, dan kan de onderneming een boete krijgen voor de overtreding van het rookverbod. Overtredingen kunnen (anoniem) gemeld worden via een klachtenformulier van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (bron).

Verhoging minimumloon en maximale transitievergoeding

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan zoals gebruikelijk per 1 januari 2022 omhoog. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2022 :

  • € 1.725,00 per maand;
  • € 398,10 per week;
  • € 79,62 per dag(bron).

De maximale transitievergoeding in 2022 is € 86.000,- of indien hoger, maximum één bruto jaarsalaris (bron).

Inspectie SZW wordt de Nederlandse Arbeidsinspectie

De Inspectie SZW wijzigt haar naam per 1 januari 2022 naar “Nederlandse Arbeidsinspectie”. De Engelse naam voor de inspectie wordt ‘Netherlands Labour Authority’. In zowel het Nederlands als Engels wordt de inspectie afgekort naar NLA (bron).

Aftrek studiekosten vervalt en wordt STAP-budget

Per 1 januari 2022 is het niet meer mogelijk om scholingskosten op te voeren als aftrekbare kosten. De aftrekregeling wordt vervangen. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget van maximaal EUR 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling bij het UWV. Werkenden en werkzoekenden kunnen dit STAP-budget zelf aanvragen bij het UWV (bron).

Thuiswerkvergoeding van maximaal € 2,- per dag

Vanaf 1 januari 2022 mogen werkgevers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2,- per dag aan hun werknemers toekennen. Werkgever en werknemer kunnen vaste afspraken maken over het aantal dagen dat een werknemer thuiswerkt. Dan hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven. Mocht de werknemer een deel thuiswerken en deel op kantoor werken, dan kiest de werkgever of de werknemer voor die werkdag de onbelaste reiskostenvergoeding of de onbelaste thuiswerkkostenvergoeding ontvangt (bron).

Implementatie Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Per 1 augustus 2022 moet de Europese Richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in Nederland zijn geïmplementeerd. Deze richtlijn verplicht werkgevers om meer informatie over arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten te verstrekken bij aanvang van een dienstverband. Ook mogen er geen studiekostenbedingen worden afgesproken voor opleidingen/scholing die verplicht zijn op basis van de wet of een cao. Het volgen van de opleiding wordt ook als werktijd beschouwd. Ook mag een werkgever een werknemer niet belemmeren om buiten het werkrooster te gaan werken voor een andere werkgever, tenzij hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Tot slot mogen werknemers vanaf een dienstverband van 26 weken – maximaal één keer per jaar – een verzoek doen voor een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden (bron).

Ouderschapsverlof

De wet betaald ouderschapsverlof gaat in op 2 augustus 2022 en regelt dat werknemers recht hebben op negen weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte van een kind. Voorwaarde is dat zij deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Met deze regeling hebben ouders recht op een UWV-uitkering van 50% van hun dagloon (en tot 50% van het maximum dagloon). In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. Het ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet (2 augustus 2022) een kind krijgen, indien het kind op het moment dat de wet ingaat jonger is dan 1 jaar, de ouders op dat moment werknemer zijn en nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen (bron).

Heeft u vragen over een van deze wijzigingen? Neem dan contact op met mij.

Related Posts

Leave a Reply