Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen

Het concurrentiebeding (gedeeltelijk) vernietigen

In bijna iedere arbeidsovereenkomst is een concurrentiebeding opgenomen. In veel gevallen tekent een werknemer zonder hier veel aandacht aan te besteden een dergelijk beding en een concurrentiebeding levert dan vaak pas moeilijkheden op bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Een werknemer voelt zich dan toch beperkt in zijn mogelijkheden en wil van het concurrentiebeding af…

Overleg tussen werkgever en werknemer

Meestal gaan werkgever en werknemer dan in gesprek. Er kan door werknemer worden verzocht om het beding niet te handhaven na het einde van het dienstverband. Een gesprek kan ervoor zorgen dat de werkgever de werknemer niet meer aan het concurrentiebeding houdt, of in plaats van een concurrentiebeding een minder belastend relatiebeding voorstelt…

Naar de rechter

Maar als het gesprek niet het gewenste resultaat oplevert, kan een werknemer ervoor kiezen om naar de rechter te gaan en daar de rechter te verzoeken het:

  • beding dat is overeenkomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in zijn geheel te vernietigen in het geval dat het beding niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, of;
  • het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen indien de werknemer in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever onbillijk door het beding wordt benadeeld.

Recente uitspraak

In een recente uitspraak verzocht een werknemer die sinds 2003 bij werkgever in dienst was of de rechter het overeengekomen concurrentie- en relatiebeding kon schorsen. De kantonrechter wees alle vorderingen van werknemer af, waarna werknemer in hoger beroep ging. Maar (helaas voor de werknemer) ook het hof wees de vorderingen van werknemer af. Ondanks het feit dat de functie van werknemer was veranderd, achtte het hof het aannemelijk dat sprake was van een normale en voorzienbare carrièrestap gezien de leeftijd en werkervaring van werknemer. Daarnaast is het hof het met de kantonrechter eens dat, gezien het feit dat werknemer al 17 jaar in dienst was bij werkgever en het vanwege zijn seniorpositie aannemelijk is dat werknemer beschikt over informatie die het bedrijfsbelang van werkgever kan schaden, het begrijpelijk is dat werkgever haar bedrijfsdebiet probeert te beschermen. Aangezien niet aannemelijk is geworden dat werknemer niet elders in een vergelijkbare functie aan de slag zou kunnen, terwijl het belang van werkgever evident is dat opgedane kennis van werknemer op het gebied van de verkoopstrategie, klanten, producten en marges niet bij de concurrent terecht moet komen, valt de belangenafweging in het nadeel van werknemer uit.

Conclusie

Het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk laten vernietigen bij een rechter is nog niet zo makkelijk: de belangenafweging valt niet altijd in het voordeel van de werknemer uit. Zorg dus dat je weet wat je afspreekt, want het is zeker geen zekerheid dat de afspraak bij het einde van het dienstverband makkelijk ongedaan gemaakt kan worden.

Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over de mogelijkheden van het (gedeeltelijk) vernietigen van een concurrentiebeding? Neem dan gerust contact met mij op.

Related Posts

Leave a Reply