Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Op werk met coronaklachten: wat mag je van een werknemer verwachten

Op werk met coronaklachten: wat mag je van een werknemer verwachten

Het advies vanuit de overheid luidt nog steeds: “Bij klachten: blijf thuis en laat u snel testen.” Stel, een werknemer ervaart coronaklachten maar gaat niet naar huis, wat dan? Daar ging een recente uitspraak over.

Recente uitspraak

In een recente uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 6 augustus 2021 gaat het om een werknemer die op 15 maart 2021 met verkoudheidsklachten op het werk verscheen. Meerdere collega’s hebben hem die dag geadviseerd om naar huis te gaan, maar dit deed de werknemer niet. De volgende dag meldt de werknemer zich ziek en twee dagen later wordt hij positief getest op corona.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Voorgaande is voor werkgever een reden om een ontslagprocedure wegens verwijtbaar handelen of nalaten te starten. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft de werknemer verwijtbaar gehandeld of nagelaten door met verkoudheidsklachten op het werk te verschijnen en ondanks dat hij door meerdere collega’s hierop is aangesproken niet naar huis te gaan. De kantonrechter overweegt onder meer dat het gelet op de besmettelijkheid van het coronavirus op de weg van werknemer had gelegen om niet op het werk te verschijnen of in ieder geval naar huis te gaan toen hem dat door meerdere collega’s geadviseerd werd. Maar volgens de kantonrechter kan niet geoordeeld worden dat dit verwijtbaar handelen of nalaten van werknemer dusdanig is dat het een reden is voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter overweegt: “Gelet op de coronapandemie is het zeker onverantwoord geweest van [verweerder] om te gaan werken terwijl hij verkoudheidsklachten had. De maatregel van ontslag is echter een uiterst middel. Het enkele feit dat [verweerder] met verkoudheidsklachten naar het werk is gegaan op 15 maart 2021 en niet naar huis is gegaan vindt de kantonrechter, ondanks het feit dat we midden in een pandemie zitten, onvoldoende voor de conclusie dat van DuPont daarom in redelijkheid niet verlangd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Daarbij weegt mee dat [verweerder] zich de volgende dag op 16 maart 2021 wel heeft ziekgemeld en zich bij de GGD heeft laten testen op het coronavirus, zodat hij de gedragsregels uiteindelijk wel heeft nageleefd. Ook weegt mee dat [verweerder] een solistische functie had waarbij hij weinig contact had met andere collega’s en daardoor niet veel collega’s heeft blootgesteld aan een mogelijke coronabesmetting. Voorts weegt mee dat op [naam 5] na – waarvan ook niet met zekerheid is vast te stellen dat hij door [verweerder] is besmet – niemand anders binnen het bedrijf door de aanwezigheid van [verweerder] besmet is geraakt met het coronavirus, zodat de gevolgen van het handelen van [verweerder] voor DuPont niet groot zijn geweest.”

Verstoorde arbeidsrelatie

Maar de kantonrechter oordeelt wel dat een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan als gevolg van de handelswijze van werknemer: de verstoorde arbeidsrelatie vormt wél een rechtsgeldige grond voor ontslag. Er wordt ontbonden met inachtneming van de opzegtermijn en onder toekenning van de transitievergoeding.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat het niet volgen van de adviezen van de overheid – zoals thuis blijven met klachten en het houden van afstand – gevolgen kan hebben, ook voor de verhoudingen in het arbeidsrecht. Vragen over hoe het zit met het coronaklachten en maatregelen die kunnen worden genomen? Neem dan contact op met mij.

Related Posts

Leave a Reply