Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Feestdagen en kantoorborrels: alcoholgebruik onder werknemers

Feestdagen en kantoorborrels: alcoholgebruik onder werknemers

De feestdagen komen steeds dichterbij! De kerstboom staat klaar, de cadeautjes liggen onder de boom en bij de Gall & Gall wordt het steeds drukker. Waar werkgevers in eerste instantie geluk hebben met de feestdagen dit jaar, aangezien de meeste in het weekend vallen, zijn deze dagen over het algemeen een grote kostenpost voor de gemiddelde werkgever. Bij het einde van het jaar horen namelijk, naast het gebruikelijke kerstpakket, een kerstdiner en een Nieuwjaarsborrel. En deze gelegenheden zijn simpelweg niet compleet zonder alcohol…

Waar ligt de grens?

Over het algemeen wordt alcohol gezien als een bijdrager aan een goede en ontspannen sfeer, waardoor de meeste werknemers het glaasje dan ook niet zullen laten staan. Uit onderzoek blijkt dat acht op de tien Nederlanders (alcohol) drinken. En dit alcoholgebruik laat zich niet beperken tot de feestdagen. Een derde van de Nederlanders boven de 18 voldoet niet aan de nieuwe norm van de Gezondheidsraad om maximaal 1 glas alcohol per dag te drinken.

Overschrijding van de maximale werkweek van 48 uur, wat in veel gevallen de grens is volgens de Arbeidstijdenwet, heeft effect op het alcoholgebruik van werknemers. Werknemers die 49 tot 54 uur per week werken, vertonen dertien procent vaker risicovol drinkgedrag. (Bron: BMJ) Dit is dus een extra reden om ervoor te zorgen dat de Arbeidstijdenwet niet overschreden dient te worden.

Alcohol als kostenpost voor werkgevers

Alcoholgebruik van werknemers brengt namelijk werkgeverskosten mee. Dit door productiviteitsverlies door werkverzuim, (langdurige) zieke en verslechterde prestaties. Overmatig alcoholgebruik draagt voor bijna 3% bij aan de totale ziektelast. Overmatig drinken wordt gedefinieerd als meer dan 14 glazen alcohol per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week voor mannen. (Bron: Nationale Drug Monitor 2016 van het Trimbos Instituut)

Werkgevers hebben dus een bedrijfseconomisch belang bij het verminderen van het alcoholgebruik van hun werknemers. Daarnaast hebben werkgevers ook een bedrijfspsychologisch belang, namelijk het belang van het voorkomen van onrust en ergernis op de werkvloer. Bovendien kan het alcoholgebruik van de werknemer negatieve gevolgen hebben voor de uitstraling van de onderneming.

Bovenstaande zijn serieuze argumenten voor de werkgever om een beleid te voeren op het voorkomen en/of beperken van alcoholmisbruik.

Tips voor de praktijk:

  • Maak duidelijke regels in je arbeidsvoorwaarden en zet hierin wanneer er niet (tijdens werkzaamheden) en wanneer er wél alcohol mag worden gedronken (tijdens de kerstborrel!).
  • Leg sancties vast op het overtreden van de regels die je hebt neergelegd in de arbeidsvoorwaarden.
  • Controleer of de regels worden nageleefd. Alleen wanneer er regels omtrent alcoholgebruik zijn mag je die controleren. In andere gevallen worden bloed- en/of ademtests als ongeoorloofde inbreuk op de privacy beschouwd.
  • Het kan lonen om voorlichting te geven over alcohol. Maak de regels in de cao omtrent alcohol bekend onder het personeel en organiseer voorlichtingsbijeenkomsten.
  • Zorg dat werknemers zich houden aan de regels van de Arbeidstijdenwet.

 

Related Posts

Leave a Reply