Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Vrolijk kerstfeest…

Vrolijk kerstfeest...

Alleen niet voor de werknemer die zijn baas (de directeur) tijdens de kerstborrel aanvliegt en hem probeert te slaan. Deze werknemer wordt namelijk op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet terecht?

Terecht? De werknemer had na het nuttigen van veel alcohol gepoogd zijn baas te slaan. Dat lukte niet vanwege het feit dat collega’s snel hadden ingegrepen waardoor voorkomen kon worden dat hij de directeur mishandelde. Dat de werknemer 25 jaar lang in dienst was, een relatief hoge leeftijd had en (daardoor) in een slechte arbeidsmarktpositie verkeerde, doet naar het oordeel van de rechter niet af aan de ernstige verwijtbaarheid van de gedraging. Van een werknemer die 58 jaar is mag juist worden verwacht dat hij minder impulsief reageert. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden is bovendien een feit van algemene bekendheid. Nu een werknemer zelf verantwoordelijk moet worden gehouden voor het feit dat hij te veel gedronken heeft, is het ontslag op staande voet naar mijn mening dan ook terecht. Dat de werknemer diabetespatiënt is helpt ook niet. Integendeel, een diabetespatiënt moet weten of moet hebben geweten dat alcohol en diabetes geen gelukkige combinatie vormt. 

Tip voor de praktijk: bezint eer ge begint

Related Posts

Leave a Reply