Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Liefdesrelatie op de werkvloer? Geen reden voor ontslag

Liefdesrelatie op de werkvloer? Geen reden voor ontslag

In een op 13 oktober 2021 gepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Rotterdam oordeelt de kantonrechter over een (geheime) liefdesrelatie op de werkvloer. Werknemer in kwestie had enkele maanden een geheime relatie met een collega. De twee werknemers ontmoeten elkaar ook tijdens werktijd in het archief van werkgever. De mannelijke werknemer weigert in eerste instantie te spreken over de relatie met werkgever, maar geeft uiteindelijk de WhatsApp-communicatie aan werkgever, waarna de vrouwelijke werknemer ontslag neemt. Werkgever verzoekt bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de mannelijke werknemer. De kantonrechter oordeelt uiteindelijk dat er geen redelijke grond is voor ontbinding. Hieronder volgt een toelichting van de overwegingen van de kantonrechter en enkele aandachtspunten met betrekking tot relaties op de werkvloer.

Oordel kantonrechter

De kantonrechter overweegt als volgt:

  • Er vonden stiekeme, amoureuze ontmoetingen plaats tijdens werktijd in het archief. Dit kan gekwalificeerd worden als verwijtbaar handelen, maar niet zo ernstig dat het ontbinding rechtvaardigt. Hierbij weegt onder meer mee dat de relatie is geëindigd, dat niet is gebleken dat de ontmoetingen enige invloed hebben gehad op de werkzaamheden van werknemer en dat werkgever ook met een lichtere maatregel had kunnen volstaan;

  • Uit de Whatsapp-conversatie blijkt dat werknemer vertrouwelijke informatie van zijn directe collega’s met de vrouwelijke collega besprak, maar niet dat dit door werknemer was verstrekt. Slechts de vrouwelijke collega had toegang tot de gegevens en dit kan dan ook niet aan werknemer worden toegerekend;
  • Werknemer heeft zich op WhatsApp weliswaar zeer kwetsend over een collega uitgelaten, maar omdat dit in een privégesprek was, gaat het te ver om te oordelen dat de uitlating discriminerend is en dat werknemer daardoor verwijtbaar heeft gehandeld richting werkgever;
  • Uit de WhatsApp-conversatie blijkt niet dat werknemer zijn vrouwelijke collega heeft bedreigd of gechanteerd;
  • Het gebruik van de mobiele telefoon tijdens werktijd is in strijd met het arbeidsvoorwaardenreglement van werkgever, maar kan niet als verwijtbaar handelen worden gekwalificeerd.

De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van een verstoring van de arbeidsrelatie vanwege de amoureuze ontmoetingen in het archief tijdens werktijd, maar dat onvoldoende is gebleken dat de verstoring dusdanig ernstig is dat die niet meer te herstellen is. De kantonrechter overweegt dat de verstoring met name de relatie met de vrouwelijke werknemer betreft en niet met de collega’s van werknemer, waardoor niet valt in te zien dat de verstoring niet verholpen kan worden, eventueel door middel van mediation. Aldus is geen sprake van een verstoring van de arbeidsverhouding die dusdanig is dat de arbeidsovereenkomst daarom niet in stand kan blijven.

Conclusie

Uit deze uitspraak volgt dat een geheime liefdesrelatie op de werkvloer niet zonder meer tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leidt. In een dergelijk geval is het aan te raden om eerst met de werknemer(s) in gesprek te gaan en minder vergaande maatregelen te onderzoeken. Kan één van de werknemers bijvoorbeeld worden overgeplaatst? Heeft u te maken met een vergelijkbare situatie? Neem dan contact op met mij

 

Related Posts

Leave a Reply