Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Spoedwet moet recht op thuiswerken verzekeren

Spoedwet moet recht op thuiswerken verzekeren

GroenLinks en D66 komen met een spoedwet om werknemers het recht op thuiswerken te geven. De wetswijziging zou moeten gaan gelden voor werknemers met een baan waarbij thuiswerken ook mogelijk is. Door de huidige omstandigheden zou er behoefte zijn aan het hebben van een recht hierop.

Beoogde verandering

Op dit moment is er geen recht op thuiswerken. Een werknemer kan onder de huidige wetgeving de werkgever vragen om aanpassing van de arbeidsplaats, maar een werkgever kan dit verzoek relatief makkelijk weigeren. De wetswijziging moet ervoor zorgen dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken straks alleen kunnen afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen meespelen.

Vervolg    

De partijen hebben de Raad van State gevraagd met spoed naar hun voorstel te kijken, zodat het kan worden ingediend bij de Tweede Kamer. Wordt vervolgd!

Related Posts

Leave a Reply