Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Update: ouderschapsverlof

Update: ouderschapsverlof

Op 1 februari 2022 schreef ik een artikel over het betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022. In dit artikel is uitgewerkt hoe het ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 zal gaan luiden. Aanvankelijk zou de uitkering gedurende het ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon bedragen (het maximum dagloon bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 228,76 per dag (bron)), maar het kabinet wil de uitkering tijdens het betaald ouderschapverlof verhogen van 50% naar 70%. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hier op 8 maart 2022 een voorstel overgestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer. Een link naar de kamerbrief is hier te vinden. 

Drempel verlagen

De verhoging van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof past in het beleid van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. 

Minister Van Gennip: ‘Met het hogere percentage van 70% betaald ouderschapsverlof verlagen we de drempel om het op te nemen. Dit helpt ook jonge vaders om meer betrokken te zijn bij het opgroeien van hun kind.’

Wordt vervolgd

Zodra er meer duidelijkheid is over de hoogte van de uitkering van het ouderschapsverlof, zal Lieshout Westerhout Advocaten hier weer een artikel over publiceren. 

Related Posts

Leave a Reply