Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Project & Proeftijd: Perikelen bij Opzegging

Project & Proeftijd: Perikelen bij Opzegging

Proeftijd

De wettelijke regeling met betrekking tot de proeftijd is tamelijk transparant. Immers, de wet kent het volgende stramien waarbij de maximale duur van de proeftijd afhangt van de duur van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde en onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst:

  • voor bepaalde tijd met een duur van zes maanden of korter, is geen proeftijd toegestaan;
  • voor bepaalde tijd met een duur langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar, mag de proeftijd maximaal één maand bedragen;
  • voor bepaalde tijd voor de duur van twee jaar of meer, mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen;
  • voor onbepaalde tijd, mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

So far, So good. Het kan echter ook zo zijn dat een werkgever met een werknemer een arbeidsovereenkomst sluit voor de duur van een bepaald project.

Arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project

Bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van en bepaald project zonder dat de einddatum van de arbeidsovereenkomst is gesteld op een kalenderdatum, is de maximale proeftijd één maand. Dit geldt dus ook in het geval het project bijvoorbeeld twee jaar duurt. Veel werkgevers zijn zich daarvan niet bewust.

Rechtspraak

In een recente zaak had werkgever met werknemer een arbeidsovereenkomst gesloten voor de duur van een bepaald project en er werd (mogelijk vanwege de beoogde duur van het project – twee jaar?) een proeftijd overeengekomen van twee maanden. Signed & Sealed. Werkgever meende dat werknemer niet aan de functie-eisen voldeed. Werkgever maakte vervolgens tijdens de eerste maand gebruik van de mogelijkheid (?) om de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Werknemer start een procedure en verzoekt vernietiging van de opzegging en doorbetaling van zijn salaris. Werknemer meent immers dat zijn arbeidsovereenkomst niet is geëindigd door de opzegging door werkgever tijdens de proeftijd. De vraag is dan ook of er een rechtsgeldige proeftijd is overeengekomen.  

De rechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd en oordeelt als volgt. De wet bepaalt dat de proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd zonder einddatum gesteld op een kalenderdatum, slechts mogelijk is voor de duur van één maand. Indien partijen een onjuiste duur zijn overeengekomen, leidt dit tot nietigheid van het proeftijdbeding. 

Met andere woorden: Geen rechtsgeldige proeftijd – Geen rechtsgeldig opzegging – Geen rechtsgeldig einde van de arbeidsovereenkomst.

Related Posts

Leave a Reply