Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Terug in dienst = Terugspiegelen

Terug in dienst = Terugspiegelen

De arbeidsovereenkomst van een apothekersassistent mét coördinerende taken is door haar werkgever opgezegd vanwege bedrijfseconomische redenen. De apothekersassistent meent dat het afspiegelingsbeginsel niet correct is toegepast. Zij was immers – zo stelt zij – ingedeeld in de categorie ‘gewone’ apothekersassistenten terwijl zij daarnaast nog coördinerende taken verrichtte. Daarom had zij een unieke (en niet een uitwisselbare) functie, aldus werknemer. Werkgever heeft in de procedure daarna echter onbetwist gesteld dat werknemer zelf eerder had aangegeven dat haar coördinerende taken door iedere collega gedaan hadden kunnen worden. Er was dus gewoon sprake van een uitwisselbare functie waarbij werkgever het afspiegelingsbeginsel correct had toegepast. Na verkregen toestemming van UWV werd de arbeidsovereenkomst dan ook opgezegd door werkgever. Het door werknemer gevorderde herstel van de arbeidsovereenkomst lag dus voor afwijzing gereed.

Na de door werkgever gevraagde toestemming bij UWV was wel komen vast te staan dat er weer formatieruimte voor apothekersassistenten beschikbaar was gekomen. Werkgever heeft echter een andere ontslagen werknemer daarvoor in aanmerking laten komen terwijl de werknemer in kwestie meende dat zij aanspraak kon maken op deze formatieruimte omdat zij bij de afspiegeling als laatste voor ontslag in aanmerking kwam. Juridisch gezien maakt werknemer dus aanspraak op wederindiensttreding. Deze in de wet neergelegde voorziening kan ook worden getroffen in het geval er geen termen aanwezig zijn om tot herstel van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Maar dan moet de werknemer wél eerst de kantonrechter vragen de opzegging van haar arbeidsovereenkomst te vernietigen. En dat had zij niet gedaan.

Na vernietiging van een opzegging kan een werknemer verzoeken om terug in dienst te treden bij alsnog ontstane formatieruimte. Dan dient de werkgever degene die als laatste voor ontslag in aanmerking kwam als eerste in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden te hervatten (de zogenoemde wederindiensttredingsvoorwaarde). Bij beoordeling van de vraag of deze voorwaarde door werkgever is geschonden, wordt aansluiting gezocht bij de afspiegeling zoals deze bij de aanvraag voor ontslag is gehanteerd maar dan omgekeerd. Keert een werknemer terug in dienst dan moet de werkgever dus terugspiegelen.

Related Posts

Leave a Reply