Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Werknemers die vragen worden overgeslagen

Werknemers die vragen worden overgeslagen

Een werknemer wordt verdacht van diefstal. Nadat de werkgever de werknemer met deze verdenking heeft geconfronteerd, sluit de werkgever met de werknemer een beëindigingsovereenkomst. Daardoor eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. De werknemer stelt dat er sprake is van een opzegging door werkgever met welke opzegging werknemer heeft ingestemd. Daarom vraagt de werknemer alsnog om betaling van de transitievergoeding. Deze vergoeding is namelijk bij instemming van de werknemer met een opzegging door de werkgever wel verschuldigd (en bij een beëindiging met wederzijds goedvinden niet). De Kantonrechter oordeelde (recent) dat de stelling van de werknemer niet slaagt. De vorm en de inhoud van de gesloten beëindigingsovereenkomst wijzen er onmiskenbaar op dat het gaat om een beëindiging met wederzijds goedvinden en niet om een opzegging waarmee de werknemer heeft ingestemd. Dus (terecht) geen transitievergoeding voor de werknemer. 

Tip voor de praktijk:

Let goed op de vorm en inhoud van een beëindigingsovereenkomst.

Related Posts

Leave a Reply