Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen

Wet toekomst pensioenen aangenomen

Nieuwsbericht | 30-05-2023 | 22:30 uur

Overgang naar nieuw pensioenstelsel start op 1 juli 2023

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdagavond ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli aanstaande in. Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna gaan pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren.

Uitwerking Pensioenakkoord

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. De wet kent drie doelen: 1) een aanvullend pensioen dat sneller stijgt; 2) een persoonlijker en duidelijker pensioenopbouw en 3) een pensioenstelsel dat beter aansluit bij het feit dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken.

Wat blijft er hetzelfde?

Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat de financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen een premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

En wat verandert er?

De afgelopen jaren gingen de meeste pensioenen niet of nauwelijks omhoog. In het nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenuitvoerders de opbrengst van hun beleggingen sneller gebruiken om de pensioenen te verhogen. Omgekeerd werkt het ook: als het flink tegenzit, kunnen de pensioenen ook omlaag. De nieuwe pensioenwet regelt wel dat er buffers zijn om dat zo veel mogelijk op te vangen.

De nieuwe pensioenwet zorgt er ook voor dat het duidelijker en persoonlijker wordt hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer is voortaan alle premie die namens die deelnemer is betaald, plus het rendement dat dit geld heeft opgeleverd.

Wat ook verandert, is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het vorige systeem werd het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan en was er een impliciete subsidie van jong naar oud. Een andere baan of werkloosheid had aan het eind van de loopbaan daardoor extra grote gevolgen. De nieuwe wet sluit op deze manier beter aan bij het feit dat mensen tegenwoordig niet meer veertig jaar voor één baas werken.

Informatievoorziening over nieuwe stelsel

Samen met pensioenuitvoerders, vakbonden en werkgevers start de overheid een voorlichtingscampagne om Nederlanders van goede informatie te voorzien over wat er hetzelfde blijft en wat er gaat veranderen in het nieuwe stelsel. Deze informatie bestaat uit algemene informatie over het nieuwe stelsel en persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening door de pensioenuitvoerders. Meer informatie over het nieuwe stelsel is te vinden op www.onsnieuwepensioen.nl.

Bron: Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Related Posts

Leave a Reply