Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Re-integratie & Visie Werknemer

Re-integratie & Visie Werknemer

Zienswijze werknemer over re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 is de mening van de werknemer over zijn/haar re-integratieafspraken een vast onderdeel van het Plan van aanpak. Ook als u afspraken aanpast in de (Eerstejaars)evaluatie moet de mening van werknemer worden toegevoegd.

Versterking positie werknemer

Het toevoegen van de mening van werknemer geeft meer inzicht in de wijze waarop de werknemer tegen de re-integratie aankijkt. Daarnaast is het een versterking van zijn/haar positie in de eerste 2 ziektejaren. Ook is het de verwachting dat deze toevoeging leidt tot een grotere betrokkenheid van zowel werkgever als werknemer bij het re-integratieproces.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht de mening van de werknemer over de re-integratieafspraken vast te leggen in het Plan van aanpak en in de (Eerstejaars)evaluatie. Als u al een Plan van aanpak of (Eerstejaars)evaluatie heeft gemaakt, hoeft u de mening niet toe te voegen. Dat is alleen nodig als u ná 1 juli een wijziging in de afspraken maakt.

Meerdere periodes van ziekte

Zijn er meerdere periodes waarin de werknemer ziek was, maar waren er onderbrekingen van minder dan 4 weken? Dan worden de betreffende periodes bij elkaar opgeteld. Het kan zijn dat de eerste ziektedag daardoor vóór 1 juli 2023 komt te liggen. Als u het Plan van aanpak of de (Eerstejaars)evaluatie na 1 juli opstelt, dan neemt u de mening van uw werknemer daarin mee.

Aangepaste formulieren op uwv.nl

Op de website van UWV zijn vanaf 1 juli 2023 de aangepaste formulieren ‘Plan van aanpak’ en ‘Eerstejaarsevaluatie’ beschikbaar. Daarin is dan ruimte opgenomen voor de mening van de werknemer.

 

Lees meer over re-integratie van uw werknemer in onderstaande link van UWV.

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/nieuwsbrief/2023/mei/visie-werknemer-op-re-integratie-voortaan-vastleggen.aspx

Bron: UWV

Related Posts

Leave a Reply