Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Bas Westerhout

Partner

Algemeen

Bas is advocaat sinds 1990. Aanvankelijk was hij actief als onder­nemings­recht­advocaat. Sedert 1996 combineert hij zijn kennis van het onder­nemings­recht met het arbeids­recht. Hij werkt veel en graag aan reorgani­saties, her­structure­ringen en overgang van onder­nemingen (onder andere Koninklijke BAM Groep, BAT, Hewlett-Packard, IKEA). Sterk in het door­gronden en bege­leiden van personele consequenties van organi­satie­verande­ringen vanuit zijn achter­grond als advocaat onder­nemings­recht. Bas is een doorgewinterde expert in medezeggenschap en adviseert geregeld ondernemingsraden. Complexe medezeggenschap vraagstukken weet hij snel en effec­tief te vertalen in heldere juri­dische kaders. Hij advi­seert en bege­leidt zijn opdracht­gevers vanuit een stevig inhoude­lijk kader en komt direct to-the-point.

Bas staat HR partners en hoger manage­ment terzijde bij collec­tief ontslag, CAO-recht en mede­zeggen­schaps­recht. Als geen ander overziet hij de conse­quenties hiervan, op arbeids­rechtelijk vlak alsook breder voor de organi­satie. Tevens treedt hij op als bege­leider bij ontslag van (statutair) direc­teuren.

International Advisory Experts heeft Bas op basis van input van peers in 2019 uitgeroepen tot winnaar van de International Advisory Expert Award. In 2022 is Bas uitgeroepen tot “Employment Law Lawyer of the Year – The Netherlands” door “Global 100 – 2022 edition“.