Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Thijs Muffels

Partner

Thijs is advocaat sinds 1999, tevens partner bij Lieshout Westerhout Advocaten. Hij is een doorge­winterde expert op het gebied van collec­tief en indi­vi­dueel ontslag, overgang van onder­neming, mede­zeggen­schap en arbeids­voor­waarden. Thijs heeft in het arbeidsrecht meer dan 20 jaar ervaring. Hij bege­leidt her­structu­re­ringen zodanig dat het beste resul­taat voor alle arbeids­verhou­dingen in de onder­neming wordt bereikt. Onder­hande­lingen met vak­bonden en onder­nemings­raden (over organi­satie­verande­ringen inclu­sief sociaal plan) worden prag­matisch inge­stoken met optimaal rende­ment. Hij werkt voor (middel)grote (inter)nationale onder­nemingen alsook voor bestuur­ders en werk­nemers. Hij heeft met succes de post­acade­mische oplei­ding Grotius Arbeids­recht gevolgd.