Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden

 

LW Artikelen over Arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden:

Verschil van inzicht over invulling werkzaamheden rechtvaardigt ontbinding

- Aanvaarding van een andere functie = acceptatie van de bijbehorende arbeidsvoorwaarden

- Is eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden na instemming ondernemingsraad altijd bindend? 

- Zijn afspraken over collectieve arbeidsvoorwaarden met de ondernemingsraad bindend? 

- Vakantiedagen opnemen? Wie bepaalt dat en wat als dat niet gebeurt? Vijf tips voor werkgevers