Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Breng het fiscale regime voor de diverse arbeidsrelaties bij elkaar

Breng het fiscale regime voor de diverse arbeidsrelaties bij elkaar

Zo valt te lezen in het het advies van ABU, OVAL, Cedris, NRTO, Platform ZZP-dienstverleners, VvDN en MSPNetwerk aan minister Koolmees.

Zoals bekend zijn de verschillen in fiscale behandeling tussen werknemers en zelfstandigen, en de gevolgen daarvan voor hun inkomstenplaatje en voorzieningen vaak groot. De verschillen zijn vaak zo groot dat dit doorslaggevend is indien de desbetreffende persoon kan kiezen tussen “werknemerschap” of “ondernemerschap”. En als het geld eenmaal op de rekening staat is de keuze tussen een (extra wintersport)vakantie ten koste van een deugdelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering (” want onbetaalbaar”) of een pensioenspaarpot (met dekking voor nabestaanden bij onverlijden voor de ouderdomspensioendatum) vaak (te) snel gemaakt.

Verder is het advies het werknemersbegrip, zoals dat thans nog in het Nederlandse arbeidsrecht wordt gehanteerd, los te laten en te vervangen door het werknemersbegrip zoals dat is vormgegeven in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie, een zinvol advies, enerzijds om verwarring te voorkomen, maar anderzijds ook vooral ook om te komen naar een Eurobrede visie op het begrip, waardoor Europese Richtlijnen ook eenvoudig(er) en eenduidig(er) kunnen worden tegepast binnen de gehele Unie.

Mede om die reden is het volgende advies aan de minister zeer waardevol:

“Bij het beantwoorden van de vraag hoe we het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit rond de arbeidsmarkt van de toekomst willen organiseren, is van belang dat het fiscale stelsel voor werknemers, IB-ondernemers en overigen die vergelijkbaar werk uitvoeren tot minder grote verschillen leidt. Maar er blijft wel behoefte aan een diversiteit aan dienstverleningsmodellen op de arbeidsmarkt omdat de beroepsbevolking zo divers en de markt zo dynamisch is.

Bij het vormgeven van het nieuwe arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en fiscaliteit mag het Europees recht niet uit het oog worden verloren. Er moet daarom gestreefd worden naar een gelijk speelveld tussen de Nederlandse werknemer en werknemers uit andere Europese landen. Regulering van de arbeidsmarkt van de toekomst moet gestoeld zijn op een fiscaal regime dat, bij de uitvoering van vergelijkbare werkzaamheden, voor de diverse vormen van arbeidsrelaties zoveel mogelijk tot een vergelijkbaar resultaat leidt. Ook voor het fiscale regime geldt: hoe eenvoudiger, hoe beter.”

Author:  Bas Westerhout

 

Related Posts

Leave a Reply