Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Registratie arbeidstijd: verplicht voor de werkgever!

Registratie arbeidstijd: verplicht voor de werkgever!

Werkgevers moeten een systeem opzetten waarmee de dagelijkse arbeidstijd van iedere werknemer wordt geregistreerd. Dit om ervoor te zorgen dat de maximale wekelijkse arbeidstijd en de dagelijkse en de wekelijkse minimumrusttijd daadwerkelijk in acht worden genomen, zo oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie op 14 mei jl. Zonder een objectieve en betrouwbare vaststelling van het per dag en per week gewerkte aantal uren kan immers niet worden nagegaan of de maximale wekelijkse arbeidstijd inclusief overwerk (vastgelegd in artikel 6 van de betreffende Europese Richtlijn) wordt gerespecteerd. De omstandigheid dat voor bepaalde sectoren uitdrukkelijke registratieplichten gelden (denk aan het wegvervoer) neemt de algemene verplichting tot registratie niet weg.

Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen over deze registratieplicht? Neem dan gerust contact met mij op.

Auteur: Thijs Muffels

LW Artikelen over arbeidstijd en de Arbeidstijdenwet:

– Tijd voor e-mailbeleid buiten werktijd

– Reistijd is arbeidstijd maar niet beloond

Related Posts

Leave a Reply