Vrijblijvend gesprek
020-7232261

NOW per 1 mei 2020 opnieuw aangepast: aanvraag voor werkmaatschappij van concern alleen als geen dividend en bonussen aan directie wordt betaald

NOW per 1 mei 2020 opnieuw aangepast: aanvraag voor werkmaatschappij van concern alleen als geen dividend en bonussen aan directie wordt betaald

De afgelopen weken zijn er de nodige werknemers van veelal Nederlandse dochtervennootschappen van internationale concerns benaderd met het verzoek (vrijwillig) akkoord te gaan met een – tijdelijke – salarisverlaging. Als motief voor een dergelijk verzoek wordt de wereldwijde uitbraak van het coronavirus aangevoerd, die vraagt om wereldwijde solidariteit. Vaak wordt dit verzoek enkele weken nadat er dividend is uitgekeerd aan de aandeelhouders aan de werknemers gericht. Dit lijkt er op te duiden dat binnen deze bedrijven de belangen van kapitaalverstrekkers belangrijker worden geacht dan belangen van andere stakeholders en dat de gevraagde solidariteit dus van één kant moet komen.

Gelukkig heeft de Minister van Sociale Zaken er bij de meest recente aanpassing van de NOW voor gekozen dat dochtermaatschappen van een concern alleen subsidie kunnen aanvragen als de omzetdaling van het concern minder bedraagt dan 20% (als de omzetdaling hoger is kan alleen gebruik worden gemaakt van de hoofdregel) en de concernleiding voorafgaand aan de aanvraag (die vanaf 1 mei 2020 kan worden ingediend) verklaart dat er over 2020 geen dividenden of bonussen aan de raad van Bestuur en directies van het concern zullen worden uitgekeerd of eigen aandelen zullen worden ingekocht.

Betaling van bonussen aan andere werknemers blijft evenwel toegestaan. Daarnaast geldt als voorwaarde dat de werkgever een overeenkomst moet sluiten over werkbehoud met de belanghebbende vakbonden. Vakbonden en/of ondernemingsraden en/of individuele werknemers zouden vergelijkbare voorwaarden aan een eventuele instemming met een tijdelijke loonsverlaging moeten stellen indien werknemers zonder dat de werkgever een beroep doet op de NOW door hun werkgever worden benaderd met het verzoek om in te stemmen met een tijdelijke loonsverlaging.

Author:  Bas Westerhout

 

Related Posts

Leave a Reply