Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Opzeggen arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet zonder risico

Casus

Werkgever stuurt werknemer na twee jaar ziekte een brief waarin wordt medegedeeld dat de loondoorbetaling na twee jaar ziekte zal worden beëindigd en dat de werknemer vanaf die datum aanspraak kan maken op een WIA uitkering. Hij voegt daar aan toe “per deze datum eindigt dan ook de arbeidsovereenkomst”. Tijdens de naar aanleiding van deze mededeling door de werknemer aangespannen procedure stelt werkgever zich op het standpunt dat hij de arbeidsovereenkomst nimmer de intentie heeft gehad de arbeidsovereenkomst te willen opzeggen, maar er – ten onrechte – vanuit is gegaan dat de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte met het eindigen van de loonbetalingsverplichting automatisch zou eindigen. De rechter is daarentegen met werknemer van oordeel dat een dergelijke mededeling moet worden beschouwd als een opzegging. Om die redden wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van de transitievergoeding en tot betaling van het loon over de niet door de werkgever in acht genomen opzegtermijn.

Afscheid na twee jaar ziekte?

Indien een werkgever na twee jaar ziekte afscheid wil nemen van een werknemer dan zal hij dus goed moeten nadenken over de vraag of hij de arbeidsovereenkomst überhaupt wil beëindigen (immers na twee jaar is geen loon meer verschuldigd en zonder opzegging is hij ook geen transitievergoeding verschuldigd). Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst desondanks beëindigen, dan zal hij ook goed moeten nadenken hoe hij dat kan bewerkstelligen zonder onnodige kosten. De werkgever kan zich in ieder geval eenvoudig de kosten wegens onregelmatige opzegging besparen door op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn. Nu er gedurende de opzegtermijn geen loon meer is verschuldigd heeft dat verder geen nadelige gevolgen. Ontkomen aan de verplichting om een transitievergoeding te betalen is lastiger, maar wel mogelijk indien de werknemer akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst of indien de werknemer zelf overgaat tot opzegging van de arbeidsovereenkomst.

 

Related Posts

Leave a Reply