Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Beoordelen Begint Bij…….?

Beoordelen Begint Bij.......?

Daar waar werkgevers èn leidinggevenden deze vraag steevast beantwoorden met “een goed gesprek”, is dat toch niet het juiste startpunt. Immers, de werknemer wordt beoordeeld op de wijze waarop hij zijn kerntaken verricht. En deze kerntaken zijn neergelegd in een functieprofiel, althans in het geval de werkgever zijn huiswerk heeft gedaan. Het profiel is dus het startpunt. Geen profiel, geen mogelijkheid tot beoordeling van performance.

Dat wordt nog eens bevestigd in recente rechtspraak. De rechtbank stelde vast dat de punten waarop werknemer volgens werkgever niet goed functioneerde – en waar de beoordeling en het verbeterplan op waren gericht – niet als kerntaken in een functieprofiel waren neergelegd. Werkgever bleef in zijn beoordeling en het verbeterplan dan ook steken in vage – maar desondanks toch vaak leesbare – termen als communicatie, eigenaarschap, leiderschap en vertrouwen. Dergelijke verbeterdoelen zijn onvoldoende bruikbaar, duidelijk en concreet. Start dus met een functieprofiel, leg kerntaken daarin vast en beoordeel werknemer op zijn kerntaken. Voor het verbeterplan geldt: Benoem wat de werknemer moet doen!

Related Posts

Leave a Reply