Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

Zieke werknemers & vakantiedagen: Werkgever moet 100% bloeden

Bij ontslag van een zieke werknemer moet de werkgever 100% van het salaris betalen over opgebouwde maar niet genoten vakantiedagen. Dat was vandaag het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. Dit terwijl werkgever vanaf het tweede ziektejaar slechts verplicht was om 70% van het loon aan werknemer te voldoen. Het oordeel van de Centrale Raad van Beroep valt in mijn optiek niet (goed) te rijmen met het feit dat voor de opbouw van vakantiedagen de aanspraak op loon als beslissend criterium is gekozen. Met andere woorden: als de werknemer 100% aanspraak heeft op loon dan ook 100% salaris over niet genoten vakantiedagen en als de werknemer 70% aanspraak heeft op loon dan 70% salaris over niet genoten vakantiedagen. Niets meer en niets minder.

100% salaris over niet genoten vakantiedagen van zieke werknemers bij ontslag terwijl de loonaanspraak 70% is, blokkeert in mijn optiek het herstel van de zieke werknemer. Zo mogelijk zelfs definitief, gelijk het definitieve oordeel van de Centrale Raad van Beroep. De zieke werknemer blijft ziek tot ontslag en dan moet de werkgever 100% bloeden. Dat werkt averechts in een maatschappij waarin herstel van zieke werknemers juist prioriteit moet krijgen. Dat levert vitaliteit en arbeidsproductiviteit op. Ofwel: gezonde werknemers (performance) in plaats van zieke en/of werkloze werknemers (non-performance).

Related Posts

Leave a Reply