Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Lieshout Westerhout Advocaten

Hoofdpunten Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid Lieshout Westerhout Advocaten

Hieronder de hoofdpunten van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) voor u op een rij.

 • Voorwaarde: vanaf 1 maart moet over drie opvolgende maanden gemeten sprake zijn van 20% of meer omzetverlies ten opzichte van ¼ van de omzet over het jaar 2019;
 • Omzet/omzetverlies wordt bepaald op concernniveau;
 • Indien omzetverlies later in de tijd neerslaat kan worden gekozen voor een ander tijdvak, namelijk van drie aaneengesloten maanden startende 1 april of 1 mei 2020;
 • Gedurende de compensatieperiode mag geen ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV worden aangevraagd. Gebeurt dit toch, dan wordt 150% van het loon van de betreffende werknemer over het subsidietijdvak op de subsidieloonsom gekort;
 • Ontslag anders dan op bedrijfseconomische gronden of anders dan door een aanvraag via het UWV heeft geen invloed op recht op, of hoogte van, loonsubsidie;
 • Loonkosten worden gecompenseerd tot maximaal 90% bij een omzetdaling van 100%. Bij lagere omzetdaling wordt de dit percentage naar evenredigheid verminderd;
 • Per werknemer geldt voor de bepaling van de hoogte van de subsidie een maximumsalaris van EUR 9.538 bruto per maand (twee keer het maximum SV-dagloon op maandbasis);
 • De loonsom wordt verhoogd met een forfaitaire opslag van 30% voor de verschillende werkgeverslasten (zoals vakantietoeslag, pensioenpremie en sociale verzekeringspremies);
 • De NOW-regeling kan vanaf maandag 6 april 2020 worden aangevraagd;
 • De eerste voorschotten worden naar verwachting binnen twee tot vier weken na de aanvraag betaald;
 • De hoogte van het voorschot bedraagt 80% van de uiteindelijk te verwachten betaling, gebaseerd op de loonsom over januari 2020 en op de verwachte omzetdaling;
 • De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020;
 • De definitieve aanvraag vindt na afloop van de subsidieperiode plaats op basis van de werkelijke omzetcijfers over de gekozen driemaands periode en op basis van de loonsom over de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 (ook als een later omzettijdvak is gekozen);
 • Indien omzetverlies hoger of lager is dan initieel kenbaar gemaakt, dan volgt achteraf een nabetaling of een naheffing; Als de loonsom over het driemaandentijdvak lager blijkt dan over de maand januari 2020, vindt een correctie plaats; niet als de werkelijke loonsom hoger blijkt te zijn;
 • Maatregel geldt voor drie maanden;
 • Maatregel kan voor drie maanden worden verlengd waarbij een nieuw weegmoment zal plaatsvinden.

Hierbij tevens een link naar de persconferentie van Minister Koolmees (klik hier); naar de kamerbrief (klik hier) en naar NOW-regeling (klik hier).
 
Heb je vragen over de NOW-regeling of je wil je daarover vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op.
 
Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden

Related Posts

Leave a Reply