Vrijblijvend gesprek
020-7232261

thuiswerken-fdBij meer thuiswerken: Hoe hou je de arbeidsrelatie en het functioneren op peil?thuiswerken-fd

Bij meer thuiswerken: Hoe hou je de arbeidsrelatie en het functioneren op peil?

Functioneringsdossiers

Functioneringsdossiers komen op het bureau van een advocaat als de werkgever en de werknemer het samen niet meer kunnen oplossen.  Vaak is er dan al veel voorgevallen en heeft het de organisatie al veel hoofdbrekens gekost. Met alle praktijkervaring, aangevuld met kennis uit de  rechtspraak, heeft Lieshout Westerhout Advocaten (LWA) een methode ontwikkeld waarmee functioneringsproblemen adequaat kunnen worden aangepakt.

Gevolgen van onvoldoende functioneren

Functioneringsproblemen veroorzaken veel zichtbare en verborgen kosten door motivatie- en productieverlies van het team, ziekteverzuim, conflicten, personeelsverloop en psychische schade bij de medewerker. Deze kosten zijn te vermijden als direct en op de juiste manier gesprekken worden gevoerd die gericht zijn op het verbeteren van het functioneren. Met duidelijke afspraken over doelstellingen en consequenties. In verreweg de meeste gevallen kan het probleem dan worden opgelost en de medewerker worden behouden.

Mprove.work® thuis

De methode heet Mprove.work® en bestaat uit een digitale tool waarmee de leidinggevende en de medewerker een stappenplan doorlopen. Zij krijgen daarbij beiden persoonlijke begeleiding door een externe coach om ervoor te zorgen dat de communicatie constructief, gelijkwaardig en doelgericht plaatsvindt. Doordat Mprove.work® hiervoor de digitale ondersteuning levert kunnen alle gesprekken via video calls worden gevoerd en de verslagen van de gesprekken digitaal worden vastgelegd. In het coronatijdperk van (gedwongen) thuiswerken is Mprove.work® dus goed en eenvoudig in te zetten.

Goede mensen behouden

Juist in deze tijd is het van groot belang om de goede mensen voor je organisatie te behouden en waar nodig gezamenlijk het functioneren te verbeteren. Zo wordt Mprove.work® bijvoorbeeld ingezet door Arkin, een GGZ organisatie die er om bekend staat op innovatieve wijze verbeteringen in de zorg te realiseren. Zij gebruikt daarom  Mprove.work® als instrument om het functioneren te verbeteren en de uitstroom van haar personeel te beteugelen.

Met trots wijzen wij u op het interview met de HR-directeur van Arkin, Anny Hartstra in het katern Analyse bij het Financieele Dagblad van 16 april 2020 bij het artikel over Mprove.work [link].

Wilt u ook de werking van Mprove.work® ervaren? Neem dan contact met ons op.

Bas Westerhout
Gé Lieshout
Thijs Muffels
Nienke van der Linden

Related Posts

Leave a Reply