Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Intimiderend & Agressief gedrag Werknemer? Werkgever moet betalen…

Intimiderend & Agressief gedrag Werknemer? Werkgever moet betalen…

Werknemer werkt al langere tijd bij zijn werkgever (ruim vijftien jaar). Werknemer heeft bij zijn leidinggevende geklaagd over hoge werkdruk terwijl de leidinggevende werknemer juist beticht van het zetten van lege afspraken in zijn agenda. Werknemer is – na dat gesprek en naar aanleiding van een opmerking van een collega – achter deze collega aangelopen waarbij hij zich agressief en intimiderend richting haar heeft gedragen. Werknemer heeft de deur van de kantoorruimte van deze collega ingetrapt, haar vervolgens flink uitgescholden en daarbij grensoverschrijdend gedrag vertoond.

Het door werkgever gegeven ontslag op staande voet – dat in mijn optiek op haar plaats was – wordt door de rechter niet rechtsgeldig geacht. Werknemer was immers eerder uit zijn slof geschoten zonder werknemer daarvoor een officiële waarschuwing te sturen of op een andere wijze vast te leggen dat er sprake was van ontoelaatbaar gedrag. Dit terwijl werkgever bij het eerdere vergrijp werknemer wel mondeling had laten weten dat bij vergelijkbaar gedrag ontslag zou volgen.

De tomeloze tirade van werknemer en zijn agressief, intimiderend en grensoverschrijdend gedrag kunnen kennelijk door de beugel omdat de ontoelaatbaarheid daarvan niet eerder is vastgelegd. De door werknemer naar voren geschoven spanningsklachten – mogelijk als gevolg van de veronderstelde hoge werkdruk – houden volgens de rechter ook verband met de uitbarsting. Ergo: onvoldoende reden voor ontslag op staande voet.

Zolang de ontoelaatbaarheid van verbale agressie niet is vastgelegd kan de werknemer kennelijk zijn gang gaan. Dat gaat toch echt te ver. Zo ook het feit dat de veronderstelde spanningsklachten de werknemer kunnen disculperen. De spanningsklachten waren nota bene niet bevestigd noch door een huisarts noch door een bedrijfsarts.

Werknemer berustte in het ontslag en verkiest de nodige vergoedingen welke vergoedingen door de rechter ook worden toegekend. Zoek is het end….

Related Posts

Leave a Reply