Vrijblijvend gesprek
020-7232261

“Betalingsonmacht”? Werkgever let op

"Betalingsonmacht"? Werkgever let op

Het kan helaas voorkomen dat je als werkgever in de vervelende situatie komt dat je de salarissen niet kunt betalen. Maar dat je niet te snel en zonder risico kan zeggen dat er sprake is van “betalingsonmacht”, blijkt wel weer uit een recente uitspraak van de Rechtbank Overijssel. 

Casus 

In de uitspraak van 4 april 2022 ging het om een werknemer die van 15 februari 2021 tot 10 mei 2021 in dienst is geweest bij werkgever. Vanaf maart 2021 heeft werkgever het loon niet meer betaald. In de periode van april 2021 tot oktober 2021 heeft werknemer via WhatsApp en per brief meerdere keren werkgever verzocht het verschuldigde loon te betalen. Ondanks deze verzoeken, betaalt werkgever niet. Uiteindelijk vordert werknemer bij de kantonrechter onder andere zijn loon over de periode maart 2021 tot 10 mei 2021 en de vakantietoeslag van 8%, te vermeerderen met de wettelijke verhoging, rente en kosten. 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is van oordeel dat de betalingsonmacht van werkgever niet afdoet aan de betalingsverplichting van werkgever. De vorderingen van het loon en de vakantietoeslag zijn dan ook toewijsbaar,  inclusief de wettelijke rente. De kantonrechter wijst ook de maximale wettelijke verhoging van 50% toe. De kantonrechter overweegt hierbij: “werkgever heeft weliswaar gesteld dat er geen sprake is geweest van betalingsonwil, maar van betalingsonmacht. Deze stelling is door werkgever echter niet onderbouwd, hetgeen, mede gelet op de betwisting van werknemer, wel op zijn weg had gelegen.”  De toewijziging van de maximale wettelijke verhoging van 50% zorgt al voor een extra grote kostenpost voor werkgever, maar daarbij komt ook nog dat werknemer aanspraak maakt op een bedrag van € 357,00 aan vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en aan € 801,03 aan proceskosten. 

Conclusie & Tip

Ookal lijkt de situatie zo hopeloos, probeer toch altijd de salarissen van werknemers te betalen. Het niet of later betalen kan namelijk duur komen te staan.

Is er binnen uw onderneming echt sprake van “betalingsonmacht”? Kijk dan of werknemers van de onderneming een uitkering wegens betalingsonmacht kunnen aanvragen bij het UWV. Zie voor meer informatie hierover de website van het UWV: hyperlink

Voor eventuele vragen over dit onderwerp ben ik beschikbaar.

Related Posts

Leave a Reply