Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Werkgever mag werknemer onder omstandigheden verplichten tot zelftest

Werkgever mag werknemer onder omstandigheden verplichten tot zelftest

Op 14 december 2021 oordeelde de kantonrechter te Amsterdam over de vraag of de werkgever van een werknemer die niet beschikte over een coronatoegangsbewijs (ook wel QR-code) – evenals van de werknemers die daar wel over beschikten – mag vragen:

  •  1x per week een door de werkgever verstrekte zelftest te doen en
  • de werkgever bij positief resultaat te informeren en thuis te blijven in afwachting van de uitslag van een test door de GGD.

Het betrof een werknemer die zijn werkzaamheden niet thuis kon verrichten en de werkzaamheden konden niet zonder nauw contact op minder dan 1,5 meter met collega’s worden verricht.

De werknemer betoogde dat het verplicht testen en het moeten meedelen van de uitslag ervan aan de werkgever een schending van de privacy en van de lichamelijke integriteit van de werknemer opleverde en dat de werknemer daar niet toe kon worden verplicht.

De kantonrechter overwoog dat de door de werkgever voorgestane maatregelen niet zonder meer verboden zijn en oordeelde vervolgens dat de maatregel van werkgever om wekelijks een zelftest van de werknemer te vragen en de uitslag daarvan met de werkgever te delen redelijk is als een minder verstrekkend middel om een veilige werkomgeving zoveel mogelijk te garanderen (bijvoorbeeld thuiswerken) niet voorhanden is. Wanneer een dergelijke maatregel, naast de normale bij werkgever geldende veiligheidsregels als afstand houden, handen wassen en mondkapje dragen, noodzakelijk is om een veilige werkomgeving te scheppen voor alle werknemers (en hun naasten) gedurende de corona pandemie en er geen alternatieven voorhanden zijn, is een dergelijke maatregel ook proportioneel. Onder die omstandigheden weegt het doel van de werkgever om door de maatregel een veiliger werkomgeving te scheppen zwaarder dan het bezwaar van de werknemer tegen testen en het delen van de uitslag ervan. Daarnaast oordeelde de kantonrechter dat het alleen moeten meedelen aan de werkgever wat de uitslag van een test is niet valt onder de werkingssfeer van de AVG als de werkgever de testuitslag niet op enigerlei wijze opslaat in een bestand.

Indien de werknemer onder dergelijke omstandigheden weigert zichzelf te testen en de uitslag met de werkgever te delen, dan mag de werkgever de werknemer de toegang tot het werk ontzeggen en de loonbetaling stopzetten zolang de werknemer zijn medewerking weigert.

Related Posts

Leave a Reply