Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Overname? Blijvend arbeidsongeschikten blijven achter!

Overname? Blijvend arbeidsongeschikten blijven achter!

Goed nieuws voor de nieuwe werkgever (verkrijger). In deze zaak was een deel van de onderneming overgedragen, te weten een bepaald project met het daarop geplaatste personeel. Dat kwalificeert als overgang van onderneming. Werkneemster was als schoonmaakster in dienst van de oude werkgever (vervreemder) en vóór haar arbeidsongeschiktheid uitsluitend werkzaam op het betreffende project. En dat project werd – inclusief het daarop geplaatste personeel – door de vervreemder overgedragen aan de verkrijger. Dus ook inclusief de arbeidsongeschikte schoonmaakster, zo dacht (lees: hoopte) de oude werkgever.

Nee dus. Beoordeeld dient immers te worden welke werknemers ten tijde van de overgang op het project werkzaam zijn. En bij dat oordeel is bepalend of de band tussen werkneemster (de schoonmaakster) en het project op dat moment nog bestond. Op grond van de voorhanden medische documentatie was het aannemelijk dat werkneemster ten tijde van de overgang blijvend ongeschikt was voor haar werk als schoonmaakster. Bij deze stand van zaken kan niet worden aangenomen dat werkneemster ten tijde van de overgang van onderneming (nog) werkzaam was bij het betreffende project. Goed nieuws dus voor de nieuwe werkgever, slecht nieuws voor de oude werkgever.

Auteur: Thijs Muffels 

Related Posts

Leave a Reply