Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Reizen naar een Code-Oranjeland? Ontslag op staande voet houdt stand!

Reizen naar een Code-Oranjeland? Ontslag op staande voet houdt stand!

De werkgever had werknemer nadrukkelijk verzocht niet naar het Code-Oranje land te reizen. Dit vanwege de COVID-maatregelen en de bijbehorende quarantaineplicht bij terugkeer. De werknemer vertrekt toch nota bene nadat werkgever werknemer had laten weten dat, mede gezien de historie van een aantal formele waarschuwingen, het vertrek van werknemer naar het Code-Oranje land zal leiden tot ontslag op staande voet. De rechter oordeelde op de eerste dag van deze maand dat het onmiddellijke ontslag terecht is gegeven. En dat is geen grap.

Terecht. Zeker gelet het feit dat werknemer zijn functie niet vanuit huis kan uitoefenen èn hij bij terugkeer eerst in quarantaine moet. Op de keper beschouwd komt het vertrek van werknemer neer op een bewust vooraf gemaakte keuze strekkende tot werkweigering na terugkeer uit het Code-Oranje land. Een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang is dan op haar plaats. 

Related Posts

Leave a Reply