Vrijblijvend gesprek
020-7232261

Ziekmelding & Direct vertrek naar het buitenland: Recht op loon?

Ziekmelding & Direct vertrek naar het buitenland: Recht op loon?

Bij een ziekmelding vanuit het buitenland heeft de werknemer in principe aanspraak op loon op de voorwaarde dat hij kort gezegd gevolg geeft aan redelijke voorschriften van zijn werkgever. Het artikel van 16 april 2021 geeft een verdere toelichting op hetgeen de werkgever kan en moet doen bij een ziekmelding vanuit het buitenland. Maar wat te doen als de werknemer zich in Nederland ziek meldt en daarna vrijwel direct naar het buitenland vertrekt?  

De werknemer meldde zich ziek. Na ruim een week laat hij zijn werkgever weten dat hij de daaropvolgende dag zou afreizen naar het buitenland. In dit geval Thailand waar de werknemer een behandeling voor zijn verslavingsproblematiek zou ondergaan. Nadat de werknemer zijn vertrek had aangekondigd is hij direct de volgende dag naar Thailand gegaan. Bij terugkeer in Nederland maakt de werknemer aanspraak op zijn loon.

De werkgever betaalt het loon niet. De werkgever heeft de mogelijkheid het loon op te schorten als de werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Weliswaar had de werknemer vanuit Thailand een bevestiging van zijn opname in de kliniek onder vermelding van zijn stoornissen naar zijn werkgever laten sturen maar is dat voldoende voor zijn aanspraak op loon? Nee, dat is niet voldoende.

Door het zelfgekozen vertrek naar het buitenland heeft de werknemer ieder werk of iedere re-integratie fysiek onmogelijk gemaakt. Werkgever kan door het vertrek ook niet nagaan of er daadwerkelijk sprake zou zijn van arbeidsongeschiktheid. Er (b)lijken weliswaar stoornissen te zijn maar het is niet komen vast te staan dat werknemer niet kan werken. Zodoende is de opschorting van het loon terecht. Werknemer heeft na zijn terugkeer ook niet alsnog aan zijn verplichtingen kunnen voldoen nu zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd inmiddels was geëindigd.

Dus geen aanspraak meer op loon. Terecht in mijn optiek. 

Auteur: Thijs Muffels 

Bron uitspraak: Rechtbank Rotterdam, 18 september 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:13181

Voor meer artikelen over arbeidsongeschiktheid klik hier.

Related Posts

Leave a Reply